OPPSTANDELSE: Endsjøs beskrive
...
OPPSTANDELSE: Endsjøs beskrivelse av kristen oppstandelsestro er ikke bibelsk. 1 Kor 15 skildrer et himmelsk legeme som er forskjellig fra det jordiske legeme, skriver Jon Kvalbein. Foto: Yayimages.com
Utrolig om udødelighet
Del
Endsjø ønsker nok i boka å fremtre som en nøytral forsker som beskriver ulike former for udødelighetstro. Men han makter i liten grad å skjelne mellom hva kulturer og religioner har lært og trodd og hva enkeltmennesker mener å ha opplevd.

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen . Han er human-etiker med kritisk holdning til alle religioner. Som samfunnsdebattant er han blant annet aktiv talsmann for queer-teori (skeiv teori), der man betrakter kjønn som en sosial konstruksjon og kategorier som «mann» og «kvinne» avvises.

LES: Oppbyggelig teologi

Han er en sterk forkjemper for homofilt samliv. «Ingen av de store religionene er for eller imot homofile,» skriver han på nrk.no 22. des. 2015. «Enhver muslim, kristen, eller hva det nå skal være, er i sin fulle rett til å uttale seg på vegne av sin egen tro. Hva hun eller han måtte mene, blir det nettopp en sannhet i seg selv, nettopp fordi vedkommende er en muslim eller kristen osv.»

Forfatterens livssyn

Bokomslag.
 

Når Endsjø nå har gitt ut boka «Udødelighetens historie» er det viktig å være klar over forfatterens livssyn og grunnlagstenkning. Han ønsker nok i boka å fremtre som en nøytral forsker som beskriver ulike former for udødelighetstro.

Men han makter i liten grad å skjelne mellom hva kulturer og religioner har lært og trodd og hva enkeltmennesker mener å ha opplevd. Dermed blir kristen lære, overtro og fantasi fremstilt på lik linje. Det er forståelig. For en human-etiker er enhver tanke om udødelighet en form for overtro.

Spise urter

Boka omtaler mange utrolige forsøk som mennesker har gjort for å udødeliggjøre seg selv. Noen har forsøkt å spise bestemte urter. Gamle greske kilder skildrer hvordan man ved å la seg bli skåret opp og lagt i en gryte, kunne sprette opp yngre og flottere enn før.

I indisk tradisjon mente man at den rette balansen mellom ulike kroppsvæsker kunne lede til den samme fysiske udødelighet som gudene hadde. Men intet tyder på at man ved enkle midler kunne gjøre seg selv udødelig.

Ikke bibelsk

Troen på Jesu legemlige oppstandelse er en kjernesannhet i den kristne tro. I Endsjøs skildring av Jesu oppstandelse får vi vite: «De nye evnene Jesus fikk da han ble udødelig, er ganske så likt tilsvarende evner hos mange som ble udødeliggjort før ham.»

Jesu fysiske oppstandelseskropp viser hva den kristne frelsen består i: «Det å beholde sitt kjøtt i evig tid er selve frelsen,» hevder Endsjø. Nei, frelsen innebærer for Guds barn å møte Frelseren, Han som ved sin død sonet deres synder, og få være evig sammen med Ham. Endsjø omtaler kristen oppstandelsestro slik: «Når Jesus kommer tilbake, vil hver beinbit og hvert atom av kjøttet bli samlet sammen slik at vi igjen får akkurat de samme kroppene vi opprinnelig hadde.»

LES OGSÅ: For dem som har lært seg takknemlighetens språk

Endsjø bruker mye plass på å argumentere imot en slik tro. Men Endsjøs beskrivelse av kristen oppstandelsestro er ikke bibelsk. 1 Kor 15 skildrer et himmelsk legeme som er forskjellig fra det jordiske legeme.

Også blant ateister

Endsjø skildrer den nye himmel og nye jord som et «salig enevelde» der Gud og Jesus sammen skal «herske som konger i all evighet». «Her er ingen valg eller kritikk av myndighetene,» kan vi lese.

At Endsjø som ivrig forkjemper for menneskerettighetene ikke ønsker seg dit, er forståelig. Han mener at udødelighet ikke er noe å trakte etter og begrunner dette slik: «Om alle skal få evig liv uten noen videre begrensninger på forplantning, vil det snart bli en så total overbefolkning at det vil være evig konflikt om alt som er av basisressurser.»

Nå er Endsjø klar over at drømmen om udødelighet også kan gi seg utslag blant ateister. Han viser til politiske ledere som er blitt omhyggelig preparert og lag til skue som om de sover: Vladimir Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Ferdinand Marcos, Kim Il Sung og Kin Jong Il.

Advarsel

Folketroen har næret livlige fantasier om vampyrer, levende lik som kom opp av gravene og skaper vansker for folk. Vampyr-filmer trekker ungdom til kinoene. Den typiske vampyrfilmen The Lost Boys fra 1987 proklamerte: «Sove hele dagen. Feste hele natten. Aldri bli gammel. Aldri dø. Det er gøy å være vampyr.»

I Hollywood-filmer kan vi se hvordan gamle egyptiske mumier våkner til udødelighet. Andre filmer viser hvordan moderne teknikk kan gi oss kunstige og reparerbare kropper som vi kan koble vår hjerne til. Ikke få ønsker å la fantasi bli virkelighet. Mennesker er blitt lagt i fryseboks i påvente at vitenskapelige fremskritt vil gjøre det mulig å stå opp igjen.

LES MER: Tankevekkende om ekstremisme

Endsjø har forståelig nok liten tro på slike forsøk. Men hans egen hovedkonklusjon er generell: Udødelighet er ingen ting å trakte etter. Når mennesket dør, er det slutt. Boka må derfor betraktes som en advarsel mot alle former for tro på liv etter døden. Slik blir den kristne tro på legemlig oppstandelse og evig liv gjort like lite troverdig som tro på vampyrer og zombier.

Om noen frivillig skulle velge å bruke tid til å lese denne boka, bør de også bruke tid til å tenke over om forfatteren er troverdig.