Bokomslag.
Bokomslag.
Tankevekkende om ekstremisme
Del
Hva er det ekstreme? Hvem faller utenfor ytterkanten av det akseptable?

I 2013 gav human-etikeren Lars Gule ut boka «Ekstremismens kjennetegn». Her ble ekstremisme definert slik at folk med et religiøst livssyn ble ansett som ekstreme. Boka fikk fortjent kritikk. Kristian A. Bjørkelo er stipendiat ved Universitetet i Bergen . Hans bok er utgitt på human-etikernes forlag Humanist.

BOKANMELDELSE: Maktens frykt

Men hans omtale av ekstremisme er tydeligere knyttet til personer som er villige til å bruke vold for å nå sitt mål om å endre verden. Ekstremisten ønsker å gjøre noe stort. Hensynet til demokrati og menneskeretter blir underordnet. Når en ekstremist sprenger et fly, en synagoge eller seg selv som bombe, mener han selv at han kjemper for det gode og rettferdige. Han må fjerne de som står i veien for det ideelle. De ekstremes verdensbilde er fullt av konspirasjonsteorier og hat.

Skurker og helter

Ekstremismebegrepet er ikke enkelt. Noen som har vært betegnet som ekstremister, er siden gjort til frigjøringshelter. Nelson Mandela var tilhenger av væpnet kamp. ANC brukte både drap og tortur. Senere ble Mandela nobelprisvinner og folkehelt. Hvem som er ekstremist, er avhengig av situasjonen og hvem som har makt til å definere. Det foregår en stadig kamp om definisjonsmakten.

ÅRETS BØKER 2015: Svaret på sekularisering og islamisering

Hva er det ekstreme? Hvem faller utenfor ytterkanten av det akseptable? Hvem er skurker og helter? Etter den franske revolusjonen avrettet Jakobinerne kongefamilien og alle som sympatiserte med dem. Deres kamp for å innføre et sekulært folkestyre kostet mange menneskeliv. Betraktes de i dag som helter? Den russiske revolusjonen i 1917 ble også blodig. Bjørkelo har selv vært regnet som kommunist. Han erkjenner at ekstremisme er noe som normale mennesker kan kjenne seg tiltrukket av.

Venstreekstremisten

Bjørkelo skildrer høyreekstremisten som en nynazist, islamhater og jødehater. Varg Vikernes og Anders Behring Breivik blir omtalt som norske eksempler. Venstreekstremisten kjemper ikke for nasjonen, men mot den herskende klasse og kapitalismen. Han unnskylder gjerne Stalin og Mao , for de kjempet jo for en god sak – til tross for at de avlivet millioner. Venstreekstremisten sier gjerne at han kjemper for de undertrykte.

ANMELDT BOK: Ansattes lojalitet og ytringsfrihet

Men terroren deres rammer fattige som rike. Den religiøse ekstremisten har overordnede religiøse mål som er viktigere enn menneskeliv og moral. Den radikale islamisten går frem med en umenneskelig brutalitet. Også buddhismen og sikhismen kan gi seg voldelige utslag. The Peoples Temple er skildret som en ytterliggående sekt, som under ledelse av Jim Jones begikk masseselvmord for å komme inn i et sosialistisk etterliv. Men dette kan ikke betegnes som religiøs ekstremisme. Jones var aldri religiøs, han trodde på et verdslig paradis.

Selvransakende

Bjørkelo slår fast at vi mennesker lett lar oss påvirke. De som bestemmer hvilke ord som er tillatt, har stor påvirkningskraft. Grupper av mennesker blir beskrevet som en fare, årsaken til alle problemer. Ekstreme tanker spres lett på nettet, her man også finner oppskrift på bomber og aksjonsmetoder. Selvmordsbomberen er blitt en merkevare på islamsk ekstremisme. Yahya Ayyash skapte bølgen av selvmordaksjoner som har definert Hamas sin religiøse fanatisme og inspirert al-Qaida og IS til det samme.

Ekstreme miljøer tilbyr et fellesskap til mennesker som kjenner seg utenfor. De søker spenning og får følelsen av å være med på noe stort. Bjørkelo unnlater ikke å stille selvransakende spørsmål. Hvilken rett har vi til å kritisere andre for å ty til vold for å endre samfunnet? Støtter vi ikke demokratier som går til krig for å forsvare demokrati og menneskeretter? Hans bok er lettlest, lærerik og utfordrende.