BIBELEN: Hva hjelper det at de
...
BIBELEN: Hva hjelper det at de legger opp de versene på en storskjerm som predikanten henviser til? Det er jo bare bruddstykker av det han viser til, det som passer med det han vil si, skriver Knut Botnmark. Foto: Illustrasjonsfoto: Fotolia
Hvorfor tar ingen med Bibelen til møtene, og hva skjer da?
Del
Hva hjelper det at de legger opp de versene på en storskjerm som predikanten henviser til? Det er jo bare bruddstykker av det han viser til, det som passer med det han vil si.

Jeg kom til et menighetslokale. Lyset var dempet i salen, og på scena satt noen og spilte kristen popmusikk. Jeg spurte en av dem som stod ved inngangsdøra om hvordan en kunne følge med i ­Bibelen med så lite lys. Da kom følgende svar:

«De viser skriftstedet opp på en stor skjerm, så du behøver ikke å se i Bibelen for å følge med.»

Ja, de viser bibelstedene som predikanten bruker, men hva hjelper det. Jeg vil se det i sammenheng, ikke bare det predikeren legger i det.

Jeg tenker på en jeg traff på Facebook. Da han ble kristen og slo opp i Bibelen første gangen, så leste han: «Og hold fast på den lære dere er blitt opplært i.» Han var opplært innen psykiatri. Dermed var det det som ble hans lære.

Men det er ikke den lære Paulus snakker om, han snakker om læren om Jesus og det Han gjorde for oss, samt den talsmann, Jesus sender til oss, Den Hellige Ånd. Ikke psykiatri.

Hvor mange har hørt at det er blitt forkynt om hun som blir tatt i hor, og stilt frem for Jesus. Så stopper de fortellingen med: «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Med andre ord, Jesus fordømte ikke hor. Gjør han ikke det? Jo, det gjør Han, han fordømmer hor, men Han setter strek over det som var, og gir en ny mulighet. For Jesus sa mer: «Gå bort og synd ikke mer.»

Bibelen snakker mye om kjærlighet. Mange setter likhet mellom sex og kjærlighet. Tar vi dette ut av sin sammenheng, så får vi feil svar når vi leser at «Størst av alt er kjærlighet.» Og det kan bli: «Størst av alt er sex.» For er det ikke det som ligger bak, det som blir sagt: «Dere som elsker kvinner, og vi som elsker menn.»

Hva hjelper det at de legger opp de versene på en storskjerm som predikanten henviser til? Det er jo bare bruddstykker av det han viser til, det som passer med det han vil si. Vi trengte hele teksten for å få sammenhengen. Uten det kan vi ikke sjekke om det han sier stemmer med Ordet.

Så ta med Bibelen på møtene og slå på lyset i salen så vi kan lese i den. Slik at vi kan gjøre det som de gamle lærte oss. Sjekk det som en predikant sier, før du tror det.

For uten lys kan vi ikke lese, og kan en ikke lese, så trenger en ikke Bibelen. Og da kan vi ikke kontrollere om det som er forkynt, er i tråd med Ordet.