LOVER: «Det kan være nyttig å
...
LOVER: «Det kan være nyttig å minne om de lover som gir de beste resultater i det lange løp: Guds lover», skriver Rolv V. Torp. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Den beste politikk?
Del
Å ta til orde for disse lovene i Stortinget, vedta dem og styre etter dem, er kristen politikk.

Det er mange meninger om hvordan samfunnet skal styres. «Med lov skal landet styres», sa de gamle. Slik var det, og slik er det. Stortinget vedtar lover. Domstolene dømmer etter lovene, og den utøvende makt håndhever dem og styrer landet etter dem.

Det kan være nyttig å minne om de lover som gir de beste resultater i det lange løp: Guds lover. Mange av de viktigste lovene i Guds lov, har med mellommenneskelige forhold å gjøre, altså politikk. Myndigheten til å følge lovene er gitt ved guddommelig kunngjøring av Moses og Jesus til hvert enkelt menneske som en veiledning til rettferdighet og godhet, men også til enhver sammenslutning av mennesker som har besluttet å arbeide for en felles sak.

Det er altså Guds tilbud til alle mennesker å vedta hans lover som retningslinjer for seg selv, sin egen organisasjon og sitt eget land. Tusenårsriket for Israel kommer til å bli styrt av Kristus ved Guds lover.

Loven om religionsfrihet i vesten ble vedtatt for å sikre muligheten til å følge Bibelens lover og Guds ord, uten å bli forfulgt og drept. Religionsfrihet er ikke frihet til å drepe i religionens navn. De beste lovene som en organisasjon eller et land kan få, er de lovene som konstituerer Guds rike. Disse lovene taler til alle i dag ved Bibelens gamle og nye testamente.

Å ta til orde for disse lovene i Stortinget, vedta dem og styre etter dem, er kristen politikk. Guds hellige navn skal nevnes over hans evige ord, lover og bud. De hører lyset til.

paywall
paywall
paywall
samfunn,stortinget,lovverk,gud,moses,jesus,menneske,rettferdighet,godhet,veiledning,kristus,retningslinjer,religion,bibelen,det gamle testamente,Det nye testamente