Illustrasjonsfoto: Gorm Kalles
...
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Forby alkohol betalt av det offentlige
Del
Partiene virker nokså enige i at det offentliges midler ikke skal brukes på alkohol. Så hvorfor ikke innføre et forbud først som sist?

Stortingspartienes bruk av penger på velferdstiltak har kommet frem i lyset. Det er noen store summer og dette i en tid der vi blir bedt om å vise forståelse for nødvendigheten av kutt i velferdstilbud.

I enhver bedrift er det viktig med tiltak for å danne et godt arbeidsmiljø. Dette gjelder også hos stortingsrepresentantene. Spørsmålet blir heller hva som er nødvendig og gunstig med tanke på målet om et godt arbeidsmiljø.

Å arrangere en tilstelning kan gjøres både rimelig, gøy og inkluderende. Men dette tror jeg trivselskomiteene til partiene vet veldig godt. Med politiske verv følger også god erfaring med å arrangere ulike tilstelninger.

Så til det viktigste: det bør innføres forbud mot å servere alkohol betalt av skattebetalerne.

Flere partier har, eller skal innføre regler mot innkjøp av alkohol på offentlige midler. Dette er et godt steg i riktig retning, men det er fortsatt lovlig å kjøpe inn alkohol til alle offentlige ansatte.

Det kan være ansatte i ulike etater, sykehjem, barnevern og skoler. Økt tilgang til alkohol, gir større bruk. Det vil si at alkoholen som serveres kommer i tillegg til den mange har med seg selv.

Offentlige midler skal brukes fornuftig og på gode tiltak. Da bør alkohol, med alle de potensielt fysiske, psykiske og sosiale skadevirkningene, falle utenfor nødvendig bruk av offentlige midler.

Partiene virker nokså enige i at det offentliges midler ikke skal brukes på alkohol. Så hvorfor ikke innføre et forbud først som sist?