DIALOG: Jeg tror det er viktig
...
DIALOG: Jeg tror det er viktig å få trosdialogen opp på agendaen i det offentlige rom, skriver Øyvind Aadland. Bildet er tatt den omtalte katedralen i Niamey, en av de 70 kirke­ne som ble brent i opptøyene i 2015. På bildet ser vi pastor Jacques Kangnije som rydder etter brannen. Foto: Strømmestiftelsen
Dialog om tro
Del
Kan vi få til en dialog og forsoning mellom kristne og muslimer i et land der 70 kirker nylig ble brent ned i kjølvannet av bråket med karikaturtegningene?

For noen år siden holdt jeg preken i en kirke i Nigers hovedstad Niamey. Da jeg et par år senere skulle tale samme sted, holdt jeg prekenen min i ruinene av en nedbrent kirke. Det er tøft å møte trossøsken som opplever forfølgelse, og dette var en sterk opplevelse for meg. Så sterk at jeg ikke kunne la være å fortelle om det da jeg dagen etter møtte Nigers statsminister Brigi Rafini for å snakke om vårt samarbeid med myndighetene om hurtigskolene vi driver for å få flere barn inn i skolen.

Til min store glede reagerte statsministeren positivt og uttrykte stor forståelse for det jeg hadde på hjertet. Statsminister Rafini, som selv kommer fra den islam-dominerte folkegruppen Tuareg, fortalte at plyndringen var noe deres egne religiøse ledere slet med å få kontroll med, og de spurte seg hvor denne volden som ga utrykk av å være religiøs kom fra.

Det endte med at statsministeren inviterte Strømmestiftelsen til å bli med å arrangere et trosdialog-forum. Vi allierte oss med vår svenske samarbeidspartner Läkarmisjonen og fikk etter hvert forhandlet frem et konsept vi kunne være med på. Vi satte harde krav til økonomistyring, at minoritetsgruppene, altså de kristne, skulle få en sentral plass i dette og ikke minst at det skulle være oppfølging etter forumet.

Kristne er en minoritet og utgjør bare 1 prosent av Nigers befolkning på 18 millioner innbyggere. I kjølvannet av karikaturtegningene utviklet det seg en voldspiral mot religiøse minoriteter i det muslimske landet, og spesielt dramatisk ble det altså da 70 kirker og en rekke presteboliger ble brent ned.

Niger ligger i et av verdens tørreste områder ved Sahara og ble i FN utviklingsfond UNDPs levekårsindeks i 2015 rangert som aller lavest av 188 land. En islamsk radikalisering har skapt ytterligere problemer og fattige fortvilte ungdommer kan være lette ofre når det drives rekruttering til terrorgrupper som Al Qaida, Boko Haram og Mujao.

I slutten av november ble planene til virkelighet og konferansen «Inter faith» i Vest-Afrika, for å fremme trosdialog og forebygge radikalisering og rekruttering til terrorgrupper ble gjennomført. Oppslutningen var svært oppmuntrende: Under åpningen av dialogforumet var det 2000 mennesker tilstede, og det var delegater fra alle medlemslandene i Economic Community of West African States (ECOWAS) på plass i Niger.

ECOWAS stod også som arrangør av konferansen, sammen med regjeringen i Niger, Läkarmisjonen og Strømmestiftelsen. På møtet deltok ledere fra alle de 15 medlemslandene i ECOWAS, samt religiøse ledere fra ulike trosretninger. Både Islam, den katolske kirke, evangeliske kristne, og medlemmer i flere tradisjonelle religiøse grupperinger deltok i trosdialogen.

Jeg tror det er viktig å få trosdialogen opp på agendaen i det offentlige rom. Konferansen kan bidra til å bygge ned murer og bygge bro mellom ulike religioner, for å kjempe mot radikalisering og trusler fra terrorgrupper.

Assoumana Malam Issa, som er statsråd for kultur, kunst og sosial modernisering i regjeringen i Niger, var med og koordinerte arbeidet med «Inter Faith» og det er gledelig at han uttrykte seg svært positivt etter konferansen:

– Jeg tror det kan virke veldig preventivt mot radikalisering. Er det noe jeg tror er viktig så er det å bygge ned polarisering, som er en kjempetrussel mot fred. Radikalisering fremmer vold og hindrer mange i å få utdanning, sa han i et intervju med Kristelig Pressekontor (KPK).

For meg var det viktigste med konferansen at en liten gruppe kristne ble løftet opp og regnet som en legitim del av det nigerske samfunnet. Det ble satt fokus på å kunne leve sammen med forskjellig religiøs bakgrunn. Vi håper og ber om en god fortsettelse av denne prosessen, og at mennesker kan forsones og jobbe sammen, selv om man har ulik tro. La dette være årets juleønske fra meg.

Ønsker alle en velsignet julehøytid!