ANSVAR: I bedriftssammenheng b
...
ANSVAR: I bedriftssammenheng betyr Corporate Social Responsibility at man tar ansvar for anstendig lønn og arbeidsforhold for bedriftens ansatte, inkludert underleveran­dører, skriver Kristine Storesletten Sødal. Bildet viser en kvinnelig arbeider på en tekstilfabrikk i Bangladesh. Foto: Manish Swarup, AP Photo / NTB scanpix
Alle gode ting er tre
Del
Det handler om å ikke tjene seg selv rik på å ødelegge livsgrunnlaget for de kommende generasjoner.

– En bedrifts eneste ansvar er å øke profitten, skrev økonomen Milton Friedman i 1970. Heldigvis var ikke alle enige.

CSR – Corporate Social Responsibility handler om noe grunnleggende i forretningsdrift – og menneskelig samhandling generelt. Å ta ansvar for dem man er sammen med og dem som kommer etter oss.

I bedriftssammenheng betyr det at man tar ansvar for anstendig lønn og arbeidsforhold for bedriftens ansatte, inkludert underleverandører, om det er kantinedrift i Bergen eller tekstilfabrikk i Bangladesh. Det betyr også at man tar ansvar for å i hvert fall ikke påføre skade i lokalmiljøet der man jobber. Og det handler om å ikke tjene seg selv rik på å ødelegge livsgrunnlaget for de kommende generasjoner – altså skade natur og miljø ved for eksempel giftige utslipp fra fabrikker.

Et slikt ansvar har imidlertid ikke alltid vært en selvfølge for bedrifter, noe Friedmans berømte sitat tydelig viser. Friedman modererte seg riktignok noe når han understreker at målet er å følge aksjonærenes interesser innenfor gjeldende lover og regler. Han provoserte uansett fram en tydelig reaksjon.

For mye av det som er skrevet og sagt innen CSR siden kan ses på som et svar på Friedmans tese. Den aller mest kjente er John Elkington og hans tredelte bunnlinje. Ifølge Elkington er alle gode ting tre for en bedrift. Det er ikke bare profitten som teller. Bunnlinja er tredelt, og har en sosial og miljømessig del som er like viktig som den økonomiske. Vi er stolte over å ha Elkington som en av våre foredragsholdere når Strømmestiftelsen sammen med Kruse Smith-stiftelsen og DnB arrangerer CSR-konferanse i Kristiansand senere denne måneden.

For Strømmestiftelsen er jobbskaping helt sentralt i vår fattigdomsbekjempelse. Men ikke enhver jobb er en god jobb, som faktisk fører til at flere kommer ut av fattigdom på lang sikt. Elkingtons tredelte bunnlinje er like viktig for oss som forsøker å skape jobber i slummen i Kampala og landsbygda i Bangladesh, som den er for norske bedrifter med ansvar for arbeidsplasser og miljø både i Norge og andre deler av verden.

For at mennesker skal ha muligheter til gode liv –i dag og om 50 år –er det en forutsetning at bedrifter følger den tredelte bunnlinja. I en stadig mer kompleks verden er ikke dette er så lett. Selv med gode intensjoner og konkrete gode handlinger innenfor ett område, kan bedrifter trå feil uten en gang å være klar over at noe i deres produksjonsprosess er negativt for bærekraften. Strømmestiftelsen er enig med Initiativ for Etisk Handel som i Bistandsaktuelt nylig påpekte at helheten i bærekraftstenkningen i for liten grad er fremme i debatten om norske bedrifters satsing i fattige land. Eksempelet de trakk fram er treffende: Det er ikke bra nok å bygge vindmøller i Afrika, hvis det viser seg at komponentene er produsert med slavearbeid i Asia.

På CSR-konferansen får vi også presentert et svært interessant alternativ som kan hjelpe bedrifter med dette. Basert på blant annet Elkingtons arbeid, har den britiske organisasjonen Future-Fit laget et verktøy, som setter bedrifter i stand til å måle den samlede bærekraften i virksomheten deres. Positivt eller negativt. Verktøyet gjør bedriften i stand til å kunne sette inn kreftene der det trengs mest for å sikre et mest mulig positivt utslag på den tredelte bunnlinjen. Flere bedrifter har hevet seg på dette, blant annet Body Shop og det norske solcelleselskapet Bright Products, som Strømmestiftelsen samarbeider med.

For Strømmestiftelsen er CSR-konferansen et ledd i vår innsats for å skape flere jobber, til beste for mennesker og planeten vår. Med våre egne prosjekter hjelper vi mennesker ut av fattigdom gjennom ansvarlige jobber. Klarer vi å få næringslivet med på dette i enda større grad enn i dag, kan det bety en bedre framtid for mange fattige mennesker i dag og enda flere i kommende generasjoner.

 

strømmestiftelsen,utenrikskommentar,kristine storesletten sødal,økonomi,forvaltning,milton friedman,jobb,john elkington