Dette er et stort ansvar en le
...
Dette er et stort ansvar en leder tar på seg, og Paulus’ brev til Timoteus inneholder formaninger om at han må bevare den overleverte troen og å avvise vranglære, skriver Arvid Moi. Illustrasjonsbilde. Foto: Fotolia
Hva ligger i begrepet Hyrde?
Del
Hyrdefunksjonen i Det Nye Testamentet slik jeg forstår det blir brukt om en leder som står i kontakt med Gud, og som skal formidle Bibelens sannheter og autoritet, samt beskytte menigheten mot falsk lærdom.

Dette er et stort ansvar en leder tar på seg, og Paulus’ brev til Timoteus inneholder formaninger om at han må bevare den overleverte troen og å avvise vranglære.

Men hva ligger i ordet vranglære? Slik jeg oppfatter det må det være å stå imot Bibelens ord. Jesus sa selv i Matt. 24.35 «Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå.» Så opplever vi i dag at et samlet bispekollegium åpner kirkene for vielser av samkjønnede. For det første: Kirkene er innviet til et hellig sted for kirkelige handlinger. Inngangsbønnen sier: Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du Gud Fader, Min Skaper og så videre.

Preses Helga Byfuglien uttalte for en tid siden når flyktninger søkte tilflukt i kirken, at politiet hadde ingen myndighet å fjerne disse fordi kirken er et hellig sted. Men å vie samkjønnede, da er ikke kirken etter biskopens mening et hellig sted lenger.

Ekteskapet er etter Bibelens lære kun en ordning mellom en mann og en kvinne. Det første tegnet Jesus gjorde, var ved bryllupet i Kanan i Galilea. Kanskje var det viktig for Jesus å få dette frem ved det første mirakel han gjorde. Fordi han visste at bærebjelken i et samfunn er ekteskapet og familie. Hva sier så en hellig Gud om Homofili i 3. Moseb. 18.22: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. Når Gud er imot dette, går Preses og biskopene likevel Guds ordning imot.

Paulus sier i Rom. 1.24. Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Og 1. Kor. 6.18. Fly hor. All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet, men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Det er henvist til kjærligheten i 1.Kor. 13, men det står også: Den gjør ikke noe usømmelig. Om jeg skulle ta feil i disse alvorlige spørsmål, utfordrer jeg en biskop som praktiserer vielse og velsignelse av samkjønnede å få frem sider ved Bibelens ord som biskopkollegiet står for.