DIALOG: Vi må forvente at Dage
...
DIALOG: Vi må forvente at Dagen klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Å framstille evangelisering og dialog som motsetninger, vitner om et utdatert syn på misjon, skriver Berit Hagen Agøy. Illustrasjonsbilde. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
Mellomkirkelig råd, misjon og dialog
Del
Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjonssambandet.

Dagens lederartikkel 12. januar konstruerer en motsetning mellom misjonsorganisasjonene og Mellomkirkelig råd (MKR). Bakgrunnen er Dagens støtte til Terje Tvedt s påstand om at kirken har medansvar for islam s vekst i Norge.

Les lederen her:

LEDERARTIKKEL: «Hvis vi skal tro Terje Tvedt, og det gjør vi, har altså kirken selv vært en aktiv pådriver for å skape...

Posted by Dagen on  6. januar 2018

I en kronikk 10. januar imøtegår ledere i Misjonssambandet Tvedts påstand . Dagen svarer så at Tvedts analyse ikke rammer misjonsorganisasjoner, men derimot det «liberalteologiske etablissementet på toppnivå i Den norske kirke» , slik som MKR.

Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjons­sambandet.

 

DagensDebatt.no: «Det undrer oss noe at Vebjørn Selbekk gir boken en uforbeholden hyllest med tanke på hvor sterkt, og...

Posted by Dagen on  10. januar 2018

 

Det er nettopp med utgangspunkt i vår kristne tro at vi driver religionsdialog. Dette er en del av kirkens kall.Kirkemøtet i 2016 uttrykte det slik: «Som kristne er vi kalt til å vitne om evangeliet om frelsen i Jesus Kristus med det sikte å innby mennesker til kristen tro og fellesskap. Dette skal vi gjøre samtidig som vi møter alle mennesker, uansett hvilken tro de har, med respekt og nestekjærlighet.»

Når vi driver religionsdialog er det også fordi mennesker med ulik tro og livssyn deler mange av de samme livsvilkår og hverdagslige erfaringer. Dialog er nødvendig for å skape gode mellom­menneskelige relasjoner og et godt og fredelig samfunn hvor religion spiller en konstruktiv samfunnsbyggende rolle. Vi står overfor store utfordringer, for eksempel knyttet til miljø, flyktninger og utvikling av velferdssamfunnet, som vi må løse i fellesskap. Dialog og samhandling er redskaper for å motvirke fordommer, fremmedfrykt og religiøs ekstremisme. Dialogen bidrar til selvinnsikt og refleksjon, og øker evnen til nytenkning og endring. Dette setter oss bedre i stand til å leve sammen i kirken og i storsamfunnet med et mangfold av meninger og tradisjoner.

Vi må forvente at Dagen klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Å framstille evangelisering og dialog som motsetninger, vitner om et utdatert syn på misjon. Når misjonsorganisasjoner og MKR kjemper for andres religionsfrihet, går ikke det på bekostning av kirkens vitnesbyrd om hva vi tror på, tvert imot. «Dialog og dialogisk tilnærming til mennesker med annen tro styrker og utdyper vår egen tro og gjør oss bedre i stand til å utføre kirkens oppdrag, både som en bekjennende og diakonal kirke.» (Kirkemøtet 2016)

Det burde være unødvendig å minne om at MKR er sekretariat for samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene (SMM-samarbeidet) og at misjon er et viktig arbeidsfelt hos oss. MKR skal bidra til at Den norske kirke vitner om frelsen i Jesus Kristus.

I alt vårt samarbeid med muslimer er vi tydelige på vår kristne tro, på samme måte som de er tydelige på sin tro. Åpenhet om at vi tilhører to forskjellige religioner er utgangspunktet for dialogen og så selvsagt at det ikke er noe vi trenger å gjenta til stadighet, slik Dagen synes å forvente.

DagensDebatt.no: «Terje Tvedt hevder at «kirker ble ombygd til moskeer» som en del av kirkens plan for å importere islam til Norge», skriver Frank Grimstad og Einar Tjelle.

Posted by Dagen on  17. januar 2018 

mellomkirkelig råd,den norske kirke,misjon,dialog,øyvind åsland,hjalmar bø,islam,misjonssambandet,terje tvedt,vebjørn selbekk,religionsdialog,frelse,jesus,berit hagen agøy,tro,livssyn,evangeliet,kristen tro,evangelisering,nlm