70-årsjubileum: Mye har skjedd
...
70-årsjubileum: Mye har skjedd i året som gikk. Men mye vil skje også i året som kommer. I mai 2018 feirer vi 70-årsjubileum for den moderne staten Israel, skriver Andreas Årikstad. Illustrasjonsbilde. Foto: Oded Balilty, AP Photo / NTB scanpix
Ett år nærmere Jesu komme
Del
Ingen må gå inn i 2018 og være i tvil om at Jesus vil komme – snart.

I 2017 har vi fått feire refomasjonsjubileum etter at Luther med flere for 500 siden spikret fast at Skriften alene skal være rettesnor i kristen tro, liv og lære og at denne lærer frelse ved Guds nåde alene i Jesus Kristus.

I 2017 har det også blitt markert at det er 100 år siden den britiske utenriksministeren med Balfour erklæringen ga jødene håp om et hjemland. I 1800 år hadde jødene vært spredt blant alle verdens folkeslag. Mot alle odds skulle de nå bli samlet i sitt eget land.

En av de få som på dette tidspunkt trodde dette skulle skje var David Baron som i 1917/18 – også hundre år siden – ga ut en kommentar til Sakarjas bok. Når han leste skriften og særlig slutten av Sakarjas bok der Antikrist med sine hærer omringer jødene og inntar Jerusalem, regnet han det som en forutsetning at en del av jødene først måtte bli samlet i sitt gamle fedreland. Han forutså også ut fra Sakarja at de ville komme tilbake dit i ukonvertert tilstand og deres omvendelse til Kristus først ville komme senere. Baron tenkte slik fordi han leste Skriften slik den står og trodde at oppfyllelsen av profetiene om Jesu andre komme ville skje like bokstavelig som de oppfylte profetiene om Jesu første komme. Derfor mente han også at en stat trolig ville bli opprettet under internasjonalt oppsyn.

I 1948 skjedde det umulige. Staten Israel ble proklamert og etter dette har jødene fortsatt å returnere til Israel, om lag 30.000 i året de siste årene.

I 1917 mistet også det osmanske riket kontrollen over palestinaområdet. De hadde hatt denne i nokså nøyaktig 400 år fra 1517. I sommer ble det også markert et 50 års jubileum. For ett jubelår siden fikk nemlig Israel økt kontroll også over vestbredden og Jerusalem. Det jødiske nærværet i det 3000 år gamle fedrelandet har altså økt gjennom årene. På tampen av jubileumsåret 2017 erklærte den nye presidenten i USA også at han ville igangsette flyttingen av den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem – «the eternal capital of Israel». Israel sier nå at de er i kontakt med minst ti land som vil gjøre det samme.

Mye har skjedd i året som gikk. Men mye vil skje også i året som kommer. I mai 2018 feirer vi 70-årsjubileum for den moderne staten Israel. Innvandringen til Israel vil fortsette i 2018 grunnet økt terror rettet mot jøder – særlig i Europa. Da Hitler tok mål om å tømme Europa for jøder visste han trolig lite om at han bare var litt forut for sin tid i forhold til en eldgammel bibelsk profeti som sier at jødene skal spres blant hedningefolkene og komme tilbake til sitt eget land – og at ingen av dem skal bli igjen (Esek 39:27f). I dag bor de fleste eksiljøder i USA. Også her må det skje noe som vil få dem til å reise hjemover – «som duer til sine dueslag» (Jes 60:8)

Men det er slett ikke sikkert at alt dette vil fullføres før Jesus kommer. Kanskje er det like sannsynlig at den siste hjemkomsten vil skje etter Jesu komme. David Baron kommenterer hvordan også det første Jesu komme skjedde mens en del jøder allerede var i diasporaen.

Det er vanskelig å vite sikkert hvordan det vil bli. Det som er sikkert er at dagen nærmer seg med stormskritt. Når vi nå runder 2018 er vi også ett år nærmere Jesu gjenkomst. Mange bibellesere har i Skriften funnet håp i et budskap om at Jesus vil hente sine hjem til himlen før den store trengselstid vil gå over jorden. Det er ikke sikkert vi skal være her når Antikrist samler sine hærer om Jerusalem. Bortrykkelsen av de kristne kan skje før den tid, før Antikrist står frem, før Israel er helt samlet.

I Jesaja 57 leser vi: «Den rettferdige omkommer, og det er ikke noen som legger seg det på hjertet. Fromme menn blir rykket bort uten at noen forstår det. For den rettferdige blir rykket bort før ulykken kommer. Han går inn til fred. De hviler på sine leier, alle de som går sin vei rett fram.»

Det er ikke lett å vite hvordan og når dette skal skje heller. Og vi skal ikke vite det. Den nøyaktige dagen og timen er i Guds tanke og bare der. Men ingen må gå inn i 2018 og være i tvil om at Jesus vil komme – snart. Historien viser at løftene holder, profetiene går i oppfyllelse og Guds Ord står fast.

Skriften sier: «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» (Matt 5:18) Måtte vi da være rede til å ta imot ham som kommer – den samme frelser som led døden i vårt sted for å frelse sitt folk fra deres synder. Det er han som kommer igjen – i makt og herlighet – for å utfri sitt folk og for å ta et oppgjør med den ugudelige som fortsatte i sine synder uten å søke tilflukt hos sin Skaper, Frelser og Herre.

 

martin luther,reformasjonen,frelse,guds nåde,andreas årikstad,nlm,endetid,jesus,bibelen,david baron