Dagen derpå?
Del
Det er på tide å ta ansvar, både for Christiansen og Skuland. Det er slutt med selvforsvar, å betvile motivet til varslere og å innta en offerrolle som i hvert fall ikke kommer evangeliet til gode.

«Når det gjelder disse tøffere sidene ved lederskap og disippelgjøring, når ikke ekteparet Christiansen sitt forbilde til anklene engang», skriver Kåre Skuland ( Frispark, Dagen 26. novembe r). Det har Skuland helt rett i. Grunnen er imidlertid jeg og Skuland uenige i.

Jesus er Gud, og han så inn til menneskehjertene på en måte ingen av oss kan, om vi ønsker det aldri så mye. Vi må vise hverandre sårbarhet for å se hverandre på en slik nær måte. Det er klart at dette blikket hadde sine tøffere sider, for når Jesus så mennesker, avslørte han deres motiver. Han konfronterte de stolte og trøstet de ydmyke med nåde og sannhet.

Hvordan kan ekteparet Stephan og Anne Christiansen med Kåre Skuland som sin disippel og løpegutt, sette seg til doms over menneskers motiver slik Gud gjorde gjennom Jesus?

Det er vel kanskje her kortslutningen ligger. Menneskene som frembringer kritikk mot ekteparet er allerede dømt, som bitre og som fiender av evangeliet .

Målet er ikke enighet, men at en i trygge rammer kan møtes som medmennesker og bli lyttet til. Det kan da ikke være for mye å be sunne kristne ledere om: At den utsatte kan bli lyttet til uten bebreidelse.

Å være dialogiske og å vise sårbarhet er ikke egenskaper ekteparet Christiansen så langt har utvist. Varslere blir behandlet som luft, og det er ikke kommet noen respons på brevet som undertegnede publiserte på vegne av flere. I tillegg til brevet fikk Christiansen tilsendt personlige brev med tidligere lederes historier. Det er heller ikke kommet noen respons på disse.

Det er på tide å ta ansvar, både for Christiansen og Skuland. Det er slutt med selvforsvar, å betvile motivet til varslere og å innta en offerrolle som i hvert fall ikke kommer evangeliet til gode.

Å sammenligne ekteparet Christiansens lederskap med Jesu lederskap fremstår for meg som en fornærmelse.

«Jeg kunne brukt … Jeg kunne skrevet … Jeg kunne minnet … Jeg kunne også». For meg blir dette sløs med viktig spalteplass. Skuland har mye på hjertet som han «kunne» skrevet om. Det er helt ok, og spalteplass i Dagen får han. Men det er Dagen til ære, for en slik avis vil jeg ha og en slik avis skal Dagen være, ikke et propagandaskrift, slik Skuland synes å ønske.

Jeg er sikker på at Dagen i løpet av årene har skrevet mye positivt om alle Christiansens bedrifter, men skal virkelig ikke en kristen få avis lov til å kritisere? Jeg synes det er bra at Dagen belyser kritikkverdige forhold. Det er pressens oppgave, også for den kristne.

Les også Vebjørn Selbekks kronikk: Å omtale kritikkverdige forhold er ikke forfølgelse

Jeg synes at Skuland fremviser urovekkende holdninger i det han skriver. Samtidig skal man ikke se bort ifra at han simpelthen er en representant for den problematiske lederskapskulturen.

Skuland skriver: «I 12-13 år har ekteparet Christiansen vært velkommen som eksemplariske ledere i Pinsebevegelsen – uten at de en eneste gang har blitt kontaktet av ledere vedrørende svakheter i deres «lederstil». Skal en VG-serie kunne forandre dette over natten?»

Ekteparet Christiansen har flere ganger i løpet av sine år som ledere fått tilbakemeldinger på sin lederstil. Kritikk er ikke blitt tatt på alvor. Jeg har som Skuland tenkt at det er betenkelig at ikke flere ledere har reagert. At Christiansen etter å ha sluttet i Oslo Kristne Senter (OKS) bare har fått fortsette sitt ledermønster.

I vår spurte jeg en leder om hvorfor ingen ledere har snakket Christiansen til fornuft i løpet av alle disse årene. Svaret jeg fikk var at ledere som prøvde å snakke med dem ikke ble tatt på alvor og ble avfeid som «for lite åndelige».

Full skjerpings. Hva med å stoppe opp, våge å endre holdning og vise at en tar mennesker på alvor? Det tror jeg ligger i både Skuland og Christiansen til å gjøre. Det er ingen skam å snu.

Dette er alvorlig, det handler om mennesker som er blitt tråkket på og som forsetter å tråkkes på. Det kan ikke sies for mange ganger: Dette handler om menneskesyn.

------

Omtalt i dette innlegget:

Kåre Skuland - Anne Christiansen - Stephan Christiansen - Pinsebevegelsen

 

anne christiansen,jesus church,jesus revolution,kåre skuland,stephan christiansen,den norske kirke,synspunkt,hans eskil vigdel,jesus,menneskesyn