Jeg er bare 15 år og har ikke
...
Jeg er bare 15 år og har ikke stemmerett en gang. Men jeg er brennende opptatt av politikk. Av kristen politikk. Jeg håper du vil gi meg og min generasjon det samme privilegium som du har hatt, å ha et kristent parti å kunne jobbe gjennom og å stille til ansvar, skriver Joel Ystebø. Illustrasjonsbilde: Fotolia
Vi trenger KrF
Del
På mange områder er vi kristne like forskjellige som resten av befolkningen. Men så er det noen saker som gjør at vi skiller oss ut. Det er de sakene som binder oss sammen.

På mandag skal du gå og stemme for Norges fremtid. Jeg håper din stemme går til KrF. Vi trenger partiet de neste fire årene, og vi trenger det i fremtiden.

Vi som er kristne har like forskjellige politiske interesser som alle andre. Noen vil ha en sterkere offentlig sektor og vil øke skatter og avgifter. Andre mener staten allerede er for stor og vil at det offentlige skal klare seg med mindre av våre penger.

Noen er bekymret for miljøet og klimaendringene. Andre mener at jorden reparerer seg selv og at klimaendringer ikke er skapt av mennesker.

Det er noen som ser til Europa for allianser, mens andre ser til USA.

Noen vil ha endringer i landbruket eller kommuneinndelinger, andre vil beholde dagens strukturer.

Noen vil hjelpe flyktninger i Norge. Noen vil hjelpe dem i nærområdene.

På mange områder er vi kristne like forskjellige som resten av befolkningen. Men så er det noen saker som gjør at vi skiller oss ut. Det er de sakene som binder oss sammen. Og det er de sakene som gjør at vi har hatt vårt eget parti siden 1933.

Kristendommen er ikke bare en religion blant mange. Det er en del av det norske DNA som gjør at landet vårt er så godt å leve i.

En frukt av kristendommen i samfunnet vårt, er KrF. Partiet har siden 1933 vært kristenfolket sitt viktigste politiske instrument. Det har betydd utrolig mye for familier, for misjon og u-hjelp, for menigheter og friskoler, for kristne rusomsorgsinstitusjoner, for barna, både født og ufødt, og for vennskap med Israel.

Alle disse sakene er det kamp om også i dag. Og KrF tar disse kampene utrettelig.

KrF er mer enn noe annet parti opptatt av å skape gode rammer for hjem og familier. De er samfunnets viktigste fellesskap.  KrF sørger for at penger som gis til misjon blir mangedoblet gjennom u-hjelpen. KrF forsvarer og løfter frem menighetene og deres rett til å tro og forkynne uten statlig innblanding. KrF er Israel og jødenes beste venn, med lange og sterke bånd som handler om mer enn politikk.

KrF er friskolepartiet fremfor noen og garanterer for at vi fortsatt skal ha gode ordninger for kristne skoler i Norge. Spør hvilken friskolerektor som helst hvem han eller hun vil ringe til om det oppstår vanskeligheter. Svaret er KrF. Også i inneværende periode har KrF grepet inn, da regjeringen og dens byråkrater stakk kjepper i hjulene for kristne internatskoler.

KrF er Evangeliesenterets fremste beskytter. Hvorfor er Lise Karlsen med i KrFs valgkamp? Fordi hun vet så godt at uten KrF ville det vært ute med Evangeliesentrene. Gang på gang har KrF sett og forsvart verdien av kristen rusomsorg som hjelper på en måte ingen andre kan.

Vi skulle gjerne ønske at abortsaken var høyere på den politiske dagsorden, og at flere politiske partier enn KrF kjente samvittigheten gnage over 13.000 årlige aborter i Norge. KrF står alene. Men her er KrF på sitt beste. I neste periode vil KrF kreve slutt på tvillingabortene, og jeg tror partiet vil vinne frem, om vi har oppslutning nok.

En sak det alltid er kamp om, er forholdet til Israel. Dette mirakuløse landet som noen ikke kan tåle. KrF gjenkjenner antisemittismen både i Midtøsten og her hjemme. Vårt vennskap med Israel er slitesterkt. Det bygger på en forståelse av våre felles judeokristne verdier og viktigheten av et jødisk hjemland, som historien har vist så altfor tydelig.

KrF er et sjeldent fenomen, ikke bare i europeisk sammenheng. Tenk at det finnes et parti som på en særlig måte representerer kristenfolket, våre interesser og de kristne hjertesakene. Kristne i mange andre land misunner oss det.

Det er mange som har mye å innvende på KrF. Det må vi tåle. Partiet er en tjener for velgerne og prøver å leve opp til forventningene etter beste evne. Vi har også forskjellige vektlegginger som kristne, som gjør at det ofte er et gap mellom forventninger og virkelighet. Det er KrFs utfordring. Det er velgernes privilegium å stille krav.

Men tenk om vi ikke hadde KrF.  Det er ingen partier som ville kunne overta KrFs rolle. Kristenfolket ville miste noe av uvurderlig verdi, om KrF skulle opphøre som et politisk kraftsentrum.

Jeg er bare 15 år og har ikke stemmerett en gang. Men jeg er brennende opptatt av politikk. Av kristen politikk. Jeg håper du vil gi meg og min generasjon det samme privilegium som du har hatt, å ha et kristent parti å kunne jobbe gjennom og å stille til ansvar.

Meningsmålingene spriker. Ikke bare for Jonas og Erna (vår statsministerkandidat). Men også for KrF. Gi din stemme til KrF i år. Vi skal jobbe for å fortjene den, og for å sørge for at de kristne verdiene ikke bare var et flyktig tema i valgkampen i 2017, men et stadig nærvær i den politiske debatten de neste fire årene, og i generasjoner som kommer.

Stem KrF. Vi trenger det mer enn noen gang.

-----

Les også:

Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet?

Dette mener Kristelig Folkeparti

Disse er innstilt som KrFUs nye ledere