OMSKJÆRING: De fleste jødiske
...
OMSKJÆRING: De fleste jødiske guttebarn omskjæres når de er åtte dager gamle. Bildet er fra en seremoni i Israel. Foto: Ariel Schalit, AP Photo/NTB scanpix
Skremmende omskjæringsvedtak
Del
FrPs vedtok på sitt landsmøte å forby rituell omskjæring av guttebarn. Det er et uholdbart angrep på trosfriheten, som i realiteten vil gjøre det umulig for jøder å bo i Norge.

Det innebærer også en mistillit til jøders evne til å være foreldre, og dersom et slikt forbud innføres vil det gjøre Norge til det mest jødefiendtlige land i den vestlige verden.

I årtusener er mannlige jøder blitt omskåret på sin 8. levedag. Oppslutningen om den praksisen er tilnærmet hundre prosent blant jøder, også de som er lite eller ikke religiøse, omskjærer sine guttebarn. Blant disse finner vi noen av de fremste psykologer, pediatere og nevrologer i verden. Fagpersoner som har de beste forutsetninger for å vurdere hva som er til barnets beste. FrP mener likevel å vite bedre, og praksisen ble på deres landsmøte omtalt som et overgrep mot barn. Landsmøtet fulgte opp, ved å foreslå at rituell omskjæring av guttebarn straffeforfølges.

Kriminalisering er det kraftigste virkemiddelet staten kan ta i bruk overfor sine borgere, og det er et sterkt signal når et regjeringsparti i realiteten sier at jøder er så uskikket til å være foreldre at deres barn må beskyttes med straffebud.

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn sier rett ut at FrPs politikk innebærer «å forby jødisk religiøs praksis», noe som igjen vil gjøre det tilnærmet umulig for jøder å bo i Norge. Også israelsk UD bekrefter at et slikt forbud vil gjøre det vanskelig å leve som jøde i Norge, og beklager vedtaket til FrPs landsmøte. I Dagen 9. mai går lederen for en av Europas største jødiske organisasjoner enda lengre og kaller vedtaket for «åpenlyst antisemittisk»:

Kaller Frp-vedtak «åpenlyst antisemittisk»  

Vedtaket bygger dessuten på feil premisser. Å sammenligne rituell omskjæring av guttebarn med kjønnslemlesting av jenter, slik FrP representanter gjorde under landsmøtedebatten, er totalt meningsløst. Omskjæring av jentebarn er et grovt overgrep og en ødeleggelse av kvinners kjønnsorgan, mens rituell omskjæring av guttebabyer er medisinsk helt ufarlig. Mannlig omskjæring er det vanligste kirurgiske inngrepet i verden, og det er gjort en rekke studier, som alle avviser at omskårne gutter opplever noen plager knyttet til dette senere i livet. Omskjæring gjort på kompetent vis har lav risiko, og omfattende forskning tyder til og med på betydelige positive helseeffekter av inngrepet.

Fremskrittspartiets vedtak om å straffeforfølge rituell omskjæring av guttebabyer er slett ikke noe fremskritt, men et stort tilbakeskritt for religionsfriheten og i behandlingen av den minoriteten som gjennom tiden har blitt utsatt for mest diskriminering og overgrep her i landet.

 

omskjæring,rituell omskjæring,kjell ingolf ropstad,krf,politikk,frp,jøder,religionsfrihet,trosfrihet,ervin kohn,det mosaiske trossamfunn