KULTUR: Norge er en nasjon tuf
...
KULTUR: Norge er en nasjon tuftet på kristne verdier og det gjennomsyrer kultur, historie, språk, tradisjoner og institusjoner. Da er det åpenbart at undervisning i kristendommen fortsatt bør være en sentral del av skoleløpet, skriver Ove Trellevik. 
 Foto: Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt, NTB scanpix
Norge trenger K-en i KRLE
Del
Elevene trenger større vektlegging av kristendom i skolen, fordi de bedre må kunne forstå seg selv og sin egen historie. Det sies at Bibelen er den beste boken for å forstå nasjonsbygging.

Skal vi kunne forstå andre kulturer, må vi først forstå vår egen. I mangel på forståelse og kunnskap om Norges historie og vår felles kulturarv vil Arbeiderpartiet fjerne K-en i KRLE . Kristendomsundervisningen handler om våre verdier og vår samfunnsstruktur i dag.

Elevene trenger større vektlegging av kristendom i skolen, fordi de bedre må kunne forstå seg selv og sin egen historie. Det sies at Bibelen er den beste boken for å forstå nasjonsbygging. Hele den vestlige verdens samfunnsutvikling er preget av Bibelen og de grunnleggende kristne og humanistiske verdiene.

Våre institusjoner og samfunnsstrukturer har et kristent preg, selv om det ikke alltid er like synlig. Selv om det ikke er fremtredende i dag.

Ord og uttrykk i dagligtale, tradisjoner, fridager, litteratur og popkultur har klare referanser til den kristne kulturarven. Nasjonaldagen vår har også markante kristne innslag. Vi vifter med et flagg hvor korset er i midten, og vi synger nasjonalsangen vår som klart refererer til vår kristne kulturarv og Gudstro .

17. mai kan ikke sammenlignes med jul, påske eller pinse, og er ikke en kristen dag. Demokrati, likeverd og ytringsfrihet er symboler vi holder høyest på 17. mai, disse er alle viktige kristne og humanistiske verdier. De har vært med å forme Norge som nasjon, og vår nasjonaldag.

Norge er en nasjon tuftet på kristne verdier og det gjennom­syrer kultur, historie, språk, tradisjoner og institusjoner. Da er det åpenbart at undervisning i kristendommen fortsatt bør være en sentral del av skoleløpet. Det er viktig å lære om oss selv, i likhet med at norsk historie er en viktig del. I historiefaget burde det samme gjelde når det handler om religion.

Derfor er det synd at Arbeiderpartiet nå går imot K-en i KRLE. Elevene mister muligheten til å lære om eget land og egne tradisjoner.

Er man sikker og føler seg trygg på egen kultur er det også lettere å møte andres. Det vil også gi en bedre integrering om norsk religion læres bort i større grad, også i møte med andre religioner og livssyn.

Kunnskap kan man aldri få for mye av, og det er ikke intolerant å lære mer. Heller ikke mer kristendom.

Les også:

Ja til vår kristne kulturarv

Vi forhandler ikke bort K-en

 

skole,utdanning,kristendom,historie,politikk,elever,krle,ove trellevik,høyre,hordaland høyre,ap,bibelen,kristenliv,debatt,kulturarv,demokrati,likeverd,ytringsfrihet,korset,gudstro,17. mai,påske,pinse,jul