Forsøkene på å gjøre Sylvi Lis
...
Forsøkene på å gjøre Sylvi Listhaug til offer for venstresiden stemmer ikke. Listhaugs sololøp var i ferd med å kjøre hele det borgerlige regjeringsprosjektet på grunn, skriver Jan Harsem. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
Feil, feil og atter feil
Del
Innlegget «Den politiske venstresidens angrep på Sylvi Listhaug» som ble publisert på Dagen 22. mars, er fullt av feil.

Det er ubegripelig at Bjarne Bjelland, Jostein Bjerga, Eivind Gjerde, Otto Jakobsen og Olav H. Kydland ikke har strengere krav til etterrettelighet i det de legger på nettet.

Her er noen fakta som korrigerer innlegget:

S osialistene stod bak

Forsøkene på å gjøre Sylvi Listhaug til offer for venstresiden stemmer ikke. Listhaugs sololøp var i ferd med å kjøre hele det borgerlige regjeringsprosjektet på grunn. Liberale Venstre, som utfordrer venstresiden i stor bredde, gikk ut mot Listhaug. KRF, som er en del av det parlamentariske grunnlaget for Solberg-regjeringen, var avgjørende for at Listhaug måtte gå.

Det er lite trolig at Erna Solberg og Siv Jensen var fornøyd med Listhaugs sleivete påstander.

Hvordan artikkelforfatterne kan få dette til å bli et politisk narrespill iverksatt av sosialister og venstresiden, er uforståelig.

Sylvi Listhaug falt for eget grep.

PST

Det er ikke sant at PST støttet Listhaug mot stortingsflertallet. PST leverte to høringsuttalelser i prosessen frem til vedtatte endringer i statsborgerloven. Begge uttalelsene støtter forslag om hjemmel til å frata statsborgerskap. PST støttet dermed også det opprinnelige forslaget om hjemmel for tap av statsborgerskap i situasjoner der grunnleggende nasjonale interesser var berørt, der vurderingen var at departementet kunne ta avgjørelsen. PST gjør imidlertid ikke et poeng av at det er departementet og ikke domstolen som skal ta avgjørelsen. For PST er det sentrale at de situasjoner der tap av statsborgerskap er aktuelt, sikres hjemmel i loven. Slik hjemmel ble vedtatt også med stemmene til Arbeiderpartiet.

Begge høringsuttalelsene fra PST kan leses her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/fc3abd09466440838170eed24f9c6de1/pstmerknad.pdf

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-statsborgerloven-mv.---tap-av-statsborgerskap-ved-straffbare-forhold-eller-av-hensyn-til-grunnleggende-nasjonale-interesser/id2523627/?uid=06100e78-b8bd-4b11-b3af-91108831b6a5

Aps PR-avdeling

Påstanden om at koblingen til Utøya var et påfunn av Arbeiderpartiets PR-avdeling er uanstendig.

For det første: Det er ren konspirasjonsteori å sitte foran en PC og gjette seg frem til visse sammenhenger, fremfor å avdekke fakta som bekrefter det man påstår.

For det andre: Dersom noen med kommunikasjonsfaglig kunnskap hadde sagt til traumatiserte AUFere: - Det er ingen grunn til at dere skal holde munn. Det er urimelig å kreve at dere skal bruke alle andre argumenter enn at deres egen erfaring nå blir tråkket på av landets justisminister, så hadde det etter min mening vært helt legitimt.

Det var på sin plass å imøtegå Listhaugs feilaktige og uforskammete facebookmelding også med henvisning til at de som Listhaug anklaget for å ivareta terroristene, selv har vært offer for terror.

Hvis en krigsseiler, en motstandsmann eller motstandkvinne, eller andre som ofret mye under 2. verdenskrig, ble beskyldt for å fremme nazistene, ville vi ikke akseptert at de følte seg tråkket på?

Hvis en som selv har opplevd overgrep ble beskyldt for å fremme overgriperes rettigheter, ville vi ikke aksepter at vedkommende følte seg tråkket på?

Det er uanstendig å anvende begrepet «Utøya-kortet». Det finnes ikke noe «Utøya-kort». Men det finnes en erfaring fra 2011 som verken kan eller skal nulles ut av historien. Dette valset Sylvi Listhaug over på en uakseptabel måte, og det førte helt korrekt til hennes fall.

Personlig mener jeg at hele det norske samfunnet, uansett politisk ståsted, bør gi AUF og Arbeiderpartiet, og de enkeltpersonene som er berørt, honnør for å bære et så dypt traume på legeme og sjel, og samtidig videreføre sitt samfunnsengasjement med anstendige og konstruktive virkemidler.

Feilinformasjon om statsborgerloven

Feilinformasjonen som Sylvi Listhaug sendte ut til sine 150.000 følgere på facebook, korrigeres av dokumentene til saken om endringer i statsborgerloven.

Her er noen enkle realiteter:

Alle de personer og situasjoner som var omfattet av regjeringens lovforslag om hjemmel for å frata statsborgerskap, fikk flertall. AP var med i flertallet.

Det fremgår av komiteinnstillingen som var klar dagen før Listhaugs famøse facebookmelding at Høyre og FRP selv hadde et sekundærforslag med hurtigbehandling ved domstol fremfor mandatet til departementet å vedta tap av statsborgerskap. Dette fikk ikke flertall i innstillingen, men ved sluttbehandlingen i Stortinget fikk det flertall og ble vedtatt, også med stemmene til Arbeiderpartiet.

Dersom regjeringen virkelig mente at manglende mandat til departementet for å kunne frata statsborgerskap var ensbetydende med å ivareta terrorister fremfor nasjonens sikkerhet, er det mer en underlig at Fremskrittspartiet selv fremmet et sekundærforslag som da rammes av den samme kritikken.

Fremfor å lese konspirasjonsteorier, anbefales det å lese voteringsoversikten fra Stortingets hjemmesider, særlig votering nr 7:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=69110&dnid=1

Konstruksjonen av en historie der Sylvi Listhaug er uskyldig offer for et koordinert og iscenesatt angrep fra venstresiden er en røverhistorie uten grunnlag i virkeligheten.