MEDLEMSKAP: Under Normisjons g
...
MEDLEMSKAP: Under Normisjons generalforsamling i Grimstad informerte Torbjørg Sandal og Geir Ivar Bjerkestrand om muligheten for å bli medlem i trossamfunnet til Normisjon Agder. Foto: Birgit Opheim
Presisering om trossamfunn
Del
Min hensikt var først og fremst å orientere, og ikke aktivt oppfordre til utmelding av Den norske kirke. Hvis det jeg gjorde ble oppfattet som det siste, ønsker jeg å beklage det.

I lørdagens utgave av Dagen om Normisjon Agder trossamfunn står det i overskriften at jeg verver medlemmer til dette. Nestleder i Kirkerådet , Harald Hegstad, ser dette som en svært problematisk sak for en som er ansatt som organist og har lederverv i Den norske kirke. Jeg kan forstå at det fra en side sett kan se ut som en uheldig dobbeltrolle.

Derfor noen presiseringer:

1. Normisjon region Agder vedtok på sitt årsmøte i 2017 med stort flertall å opprette et registrert trossamfunn. Dette blant annet med bakgrunn i at flere var utmeldt av Den norske kirke og hadde ønske om en fortsatt offentlig trossamfunntilhørighet. Også enkelte andre, eksempelvis endel innvandrere, var uten medlemskap i et registrert trossamfunn.

2. Jeg har et frivillig engasjement i Normisjon region Agder, for tiden som nestleder i styret. Dermed også et ansvar for å forvalte vedtak som er gjort.

Jeg så det derfor ikke helt unaturlig at jeg under Normisjons generalforsamling i Grimstad kunne være noen tid i nærheten av bordet med brosjyrer om det nye trossamfunnet. Og slik ha mulighet til å snakke både om teologi og organisering, i tillegg til å få forklare hva trossamfunnet er, og ikke er. (For eksempel er det ikke krav om medlemskap i noe registrert trossamfunn for å være medlem i en Normisjonsenhet.)

Min hensikt var først og fremst å orientere, og ikke aktivt oppfordre til utmelding av Den norske kirke. Hvis det jeg gjorde ble oppfattet som det siste, ønsker jeg å beklage det.

3. Jeg har i mange sammenhenger vært tydelig på at jeg har respekt for at folk tar ulike organisatoriske valg ut fra at Den norske kirke har fått en ny lære om ekteskapet. Noen melder seg ut, og mange blir passivt eller aktivt værende.

Jeg har valgt det siste blant annet ut fra tydelige signal fra ledere i Åpen folkekirke om at de ønsker at det skal være to likeverdige syn i kirken. I Den norske kirke ønsker jeg å bidra til å holde levende en undervisning og forkynnelse ut fra kirkens klassiske lære om ekteskapet og vigselsliturgi 2003.

Dersom ledelsen i Den norske kirke mener at vervene mine ikke kan kombineres, må jeg ta konsekvenser av det.