Tusen takk, Hadia Tajik
Del
Endelig et parti som setter språket vårt på dagsordenen! Språk er kommunikasjon, men også hvem vi er, vår identitet.

«Jeg mener det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser. Det må være utgangspunktet», sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i et intervju. Og fortsetter: «Sosiale fellesskap er viktige og det norske språket er helt sentralt, også for å unngå utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.»

Hadia Tajik har rett: Vi må handle nå for å sikre språket vårt. Språkrådets ferske tilstandsrapport dokumenterer et sterkt press mot norsk språk på nesten alle områder.

Tilbudet om norskundervisning for innvandrere er for dårlig. Det utgis nesten ikke sakprosa for gutter. En mengde viktige standarder i arbeidslivet oversettes ikke til norsk. Engelsk er i ferd med å ta over i forskningsmiljøer og innen enkelte fag på høyere utdanningsinstitusjoner. På noen arbeidsplasser skapes sikkerhetsrisiko når arbeidstagerne ikke kan kommunisere på ett språk; i helsevesenet sliter mange pasienter med at de ansattes norskkunnskaper er for dårlige. Barn helt ned i treårsalderen har bedre nettbaserte underholdningstilbud på engelsk enn på norsk.

Listen ovenfor er skremmende lang, og endringene skjer raskere enn vi får med oss. Handler vi ikke nå, taper vi ord for ord det viktigste av norsk kultur, den viktigste av norske verdier: språket vårt. Skal utviklingen snus, må det tenkes nytt. Det viktige arbeidet Språkrådet, skolen og andre offentlige institusjoner gjør, er ikke nok.

Det er gledelig at Arbeiderpartiet nå løfter frem språket vårt som en viktig politisk sak. Det må gjøres en innsats for norsk språk på alle samfunnsområder, og alle må delta. Det dreier seg om et felles ansvar. En hovedregel om bruk av norsk innen visse sektorer bør lovfestes, prestisjen ved å bruke norsk må økes, språkinteresse og språkglede må fremmes. Riksmålsforbundet og Noregs Mållag spiller en viktig rolle her. Frivilligheten må gis gode arbeidsbetingelser og tilstrekkelige ressurser.

Språk er kommunikasjon, men også hvem vi er, vår identitet.