NLM: «For det første kaller ik
...
NLM: «For det første kaller ikke Gud noen inn i stillinger som er forbeholdt mannen. For det andre blir ingen av oss mer enn en tjener i Guds rike», skriver Bjarne Mork. Bildet viser hovedstyret i NLM. Foto: Johanna Hundvin Almelid/Dagen-arkivet
Tjenestedeling i NLM
Del
Jeg trodde Hovedstyret hadde brukt nok tid på dette og hadde mange andre viktige ting å arbeide med.

Jeg ble opprørt og skuffet da jeg leste tidligere rektor på Fjellhaug Ketil Jensens artikkel i Dagen 7. november. Og jeg spør, hva er hensikten med å gå offentlig ut med hans nye syn? Jensen vet utmerket godt hva som er NLMs syn angående tjenestedeling og forhåpentligvis er det ennå.

Jeg mistenker han ikke for å egge til strid og uro i NLM og skuffelse hos mange misjonsvenner. Men han burde forstå at det blir resultatet. Hva er det som gjør at det er så om å gjøre å få kvinner inn i lederstillinger og ulike fora som kan defineres som hyrde og eldste funksjoner. Ja, det har jeg undret meg på lenge. Og jeg undres over hvorfor noen kvinner trakter etter slike stillinger. Og forstår heller ikke de mennene som pusher på de.

Hvorfor ikke mer forsiktighet her? Tok de så feil, de som levde før oss? Forstod de så lite sin Bibel? Jeg tror ikke det. De var mye mer redd for å gjøre noe galt, noe som var mot Guds ord. Når det sies at noen ikke får bruke sine nådegaver, ja, sin utrustning Gud har gitt dem, undres jeg virkelig. For det første kaller ikke Gud noen inn i stillinger som er forbeholdt mannen. For det andre blir ingen av oss mer enn en tjener i Guds rike. Generalsekretæren, Hovedstyret, rådsmøtet, foreningsformenn, medlemmer og så videre er alle tjenere for den samme Herre. Derfor undres jeg virkelig.

Jeg reiste en del i ung alder sammen med Hartvig Skartveit når han var sekretær i Namdal krets. Han forkynte ofte hvor viktig det var å eie Herrens velsignelse over liv og virke. «Herrens velsignelse er på Herrens vei, og mister vi Hans velsignelse er vi fattigfolk.» Sanne ord som vi bør merke oss. Jensen nevnte visst og noe om at vi snart var de eneste som hadde dette synet. Sant og si er vel ikke dette noen målestokk på hva som er rett etter Guds ord. Er det flertallet som bestemmer hva som er rett. Ifølge Bibelen er det vel oftere mindretallet som står for det som er rett. Vi som vil være bibeltro må vel regne med å tilhøre mindretallet. Jeg vil sitere et bibelvers, kunne ha nevnt flere 1. Tim 2:12. «jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillet».

Undertegnede er ingen teolog, innrømmer gjerne at det er mye jeg ikke forstår, men går det ikke an å lese dette ordet som det står, må det fortolkes (omtolkes)? Jeg bare spør.

Det ser ut som Hovedstyret vil bruke mer tid på å drøfte dette. Jeg trodde Hovedstyret hadde brukt nok tid på dette og hadde mange andre viktige ting å arbeide med. Ønsker at NLM fortsatt får leve under Guds velsignelse, og at det derfor vises forsiktighet. Sitat av Øivind Andersen: «følg ikke tiden, følg Jesus».

paywall
paywall