NLM: «Å heise det israelske fl
...
NLM: «Å heise det israelske flagget ville vært en fin gratulasjon til 70-årsdagen, en solidaritetshandling og takk», skriver Torstein Svela. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
NLM og israelsflagget
Del
Til det er å spørre om at hva som er politikk og ikke – i dagens Norge? Og har NLM flere grunner til flaggnekting enn det som er kommet fram?

Norsk Luthersk Misjonssamband vil ikke heise det israelske flagget ved generalforsamlingen i sommer som en gratulasjon til Israels 70-årsfeiring. Det kan bli oppfattet som en politisk markering. Heller har en ikke misjonsarbeid i Israel.

Til det er å spørre om at hva som er politikk og ikke – i dagens Norge? Og har NLM flere grunner til flaggnekting enn det som er kommet fram?

Israel er i dag truet fra alle kanter. Målet er å få landet under palestinsk, islamsk kontroll. Store deler av verden og Norges befolkning mener det samme. Det verste er at mange innen Den norske kirke og Kirkens nødhjelp, KFUM-KFUK, Sabeels venner, kvekerne og flere er med i dette koret.

Misjonssambandet med Luther i navnet burde ikke være lunken i å støtte jødene og Israel i dag enten det er en politisk sak eller ikke. Selv om NLM ikke direkte arbeider i Israel så har de alle sine røtter derfra.

«Frelsen kommer fra jødene», sier Jesus i Joh. 4,22. Han var jo selv jøde. Guds Ord, Bibelen er skrevet av jøder, bortsett fra Lukas. Israel er Guds utvalgte folk helt fra Abraham av cirka 2000 år før Kristus.

Landet fikk de også: Se 1.Mos. 12,7 og mange andre steder: Herren sa til Abram: «Din ætt vil jeg gi dette landet.» «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.»

Med ordet «amen» stadfester Paulus at dette gjelder for all tid. Derfor er erstatningsteologien så feil. Den hevder at kristne har overtatt jødenes rolle i verdenshistorien. Men Gud er ikke ferdig med dem. En dag skal hele Israel bli frelst og få nye oppgaver innen Guds rike.

Derfor må vi stå med dem i den fryktelige kampen de er oppe i. Jes. 40,1: «Trøst, trøst mitt folk! Sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt igjen for alle sine synder.»

Å heise det israelske flagget ville vært en fin gratulasjon til 70-årsdagen, en solidaritetshandling og takk.

Og vi får velsignelse tilbake.