DAGSNYTT 18: «Dagsnytt 18 tok
...
DAGSNYTT 18: «Dagsnytt 18 tok i dag opp saken om meg og teletorget. Avisen VG har lagt sitt hjerte og hjerne på å ødelegge meg som forkynner med det ene store oppslaget etter det andre», skriver Svein-Magne Pedersen. Foto: Skjermdump NRK
For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det – vranglæren
Del
Dagsnytt 18 tok i dag opp saken om meg og teletorget. Avisen VG har lagt sitt hjerte og hjerne på å ødelegge meg som forkynner med det ene store oppslaget etter det andre.

Dette innlegget ble først publisert på Svein-Magne Pedersen sin Facebookside. Dagen gjengir det her med tillatelse.

-----

Dagsnytt 18 tok i dag opp saken om meg og teletorget. Avisen VG har lagt sitt hjerte og hjerne på å ødelegge meg som forkynner med det ene store oppslaget etter det andre. De har arbeidet i det skjulte helt fra i august i fjor. Jeg visste ikke at jeg var så farlig. 14 kroner minuttet er en vederstyggelihet i VGs øyne. Gjest i Dagsnytt 18 var redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk og en ung småreligiøs dame. Jeg fikk tilbud om å bli med, men takket nei. Redaktør Selbekk var imot at vi var på teletorget til kr 14 pr. minutt. Jeg respekterer at den gode redaktøren har et annet syn enn meg og står for det. Jeg takker ham for at han sa at han ikke trodde jeg var en svindler! Men han har ikke fått med seg at det også står at disiplene både skulle forkynne ordet og helbrede syke "for intet". Og så kommer det: "For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det." (Mat 10:8)

Hvis vi skal gå for Selbekks tolkning, må ikke bare bønn for syke være "for intet", men også forkynnelse. Jesus nevner begge aktivitetene i samme åndedrag. Selbekk sitter i glasshus: Avisen Dagen er forkynnelse fra første til siste side. Og det er veldig bra! Men - den læremessige konsekvensen av det er som følger: Alle arbeiderne i Dagen bør fra nå av arbeide gratis. Dessuten må Selbekk sende ut avisen gratis til sine abonnenter (meg også, for jeg holder Dagen). Da ser vi frem til en ny vri i Dagen. Ring til min gode venn Selbekk og be ham følge sitt eget prinsipp som han forkynte på Dagsnytt 18! Men hvis han kikker nærmere i teksten, vil han kanskje forstå at "for intet har dere fått DET .." ikke gjelder arbeidet, men kraften: "Han ga sine disipler "MAKT til ... å helbrede alle slags sykdommer og plager" (Mat 10:1).

Det var denne MAKTEN eller KRAFTEN de ikke skulle selge. Hvis jeg sier: "Hvis du blir frisk i skulderen etter at jeg har bedt for deg, skal jeg ha tusen kroner for det" - da selger jeg Guds gave. Da tar jeg æren fra Gud. Beviset på at jeg tror at dette er den rette tolkningen er at Jesus etter dette sendte dem ut og ba dem ikke å ta noe med seg, for det skulle de som de betjente, ordne opp for: "Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber til å ha i beltet. Ta ikke med skreppe med på reisen, ikke to kjortler, ikke sko eller stav. For arbeideren er sin føde verd." (Mat 10:9-10) I Lukas 10:7 står det: "..for arbeideren er sin LØNN verd." Hva er lønn? Det er betaling for antall timer som man har arbeidet. Jesus sier at dette religiøse arbeidet er verd noe. Det er verdifullt å bruke tiden til å be for syke og å forkynne Guds ord.

Teletorget vårt betjenes hele dagen på 3 1/2 stillinger. Dette er ikke frtidsbeskjeftigelse - det er fulltidsarbeid. I fjor sendte vi ut 177.000 brev som bl.a. de som hadde ringt inn var mottakere av. Det blir en utgift på i alt rundt fire millioner kroner. Inntektene på teletorget var på ca. 2,6 millioner. Altså "tapte" vi 1,4 millioner på teletorget. Den som benytter seg av en tjeneste, bør være den som betaler for den. Det er ikke rettferdig å sende regningen til andre. Teltorg er en rettferdig ordning. Mange vil nyte, men få vil yte.

For lenge siden fikk vi klage fra en som hadde ventet lenge. Da sluttet vi med å sette folk på vent, men det likte ikke innringerne. De sa at for dem var det viktig å få snakke med meg. De ville selv med glede vente på linjen. Overskuddet gikk til MJL og vårt arbeid. Det var OK. Jeg spurte en i teletorgrådet hva vi skulle gjøre med det. Han sa: "Si at de venter på eget ansvar og at overskuddet går til misjonen." Når folk ringer, sier sekretærene at det f.eks. er to foran dem på linjen. De kan enten vente på linjen, legge igjen en beskjed eller ringe igjen. Eller de kan sende en e-post eller et brev - eller komme på et av mine møter rundt om i landet. Der er det gratis inngang. Våre arbeidsrutiner er altså godkjent. Hvis noen venter veldig lenge, pleier vi å ringe tilbake til dem og gi dem en gratis samtale.

Kraften og helbredelsen er gratis, "for intet", men ikke arbeidet. Teletorg er både en frivillig og rettferdig ordning. Skal vi bare la spåkjerringene og advokater benytte seg av teletorget? Ordningen er for oss også - selv om ikke VG liker at vi er der. De er bare ute etter meg - ikke spåkjerringene.

Skulle vi en dag slutte med teletorg, gjør vi det ikke av teologiske grunner, men praktiske. Hvor lenge skal vi orke å høre på denne "pengekritikken" fra folk i hylekoret som ikke forstår hva de snakker om?