Menneskerettighetene er premisset for seksualitetsundervisningen
Del
Menneskerettighetene gir elevene krav på god informasjon om seksualitet, samliv, og identitet. Inkludert god tilgang til prevensjonsmidler.

Sven Olav Høivik er 11. januar uenig i at skolens seksualundervisning skal ha et annet grunnlag enn det historiske kristne synet. Han sammenligner det at seksualitetsundervisningen ikke inneholder et slikt syn med religionsundervisningen hvor skolen presenterer de ulike religionene likt.

Seksuelle og reproduktive rettigheter er en del av menneskerettighetene som Norge er forpliktet til å følge. Dette legges til grunn i grunnloven, i opplæringsloven, og i læreplanene. Dette inkluderer retten til å bli informert om og å ha tilgang til trygge, effektive, og rimelige metoder for fertilitetsregulering, og tilgang til seksualundervisning, respekt for kroppslig integritet, å velge om en vil være seksuelt aktiv eller ikke, og til fritt å kunne velge partner uavhengig av seksuell orientering og bakgrunn, uten å oppleve diskriminering, tvang eller vold. Blant annet.

Hvis skolen ikke kunne formidle at seksualitet også skjer utenfor ekteskapet, om kondomer ikke var tilgjengelig, eller om ekteskapet mellom 1 mann og 1 kvinne var den eneste eksempelet på anerkjent seksuell relasjon så fratas elevene den nødvendige kunnskapen de trenger. Som lege burde du vite at god seksualitetsundervisning fører til senere seksuell debut, færre tenåringsgraviditeter, færre aborter, og et tryggere og sikrere seksualliv. En avholdenhetslinje fører til det stikk motsatte.

Religionsundervisningen i dag er dessverre ikke likebehandlende. KRLE-faget legger til grunn en kvantitativ overvekt av kristendom. Det er allikevel slik at religionen skal og bør fremstilles på likt kvalitativt likt. Faget skal ikke ta stilling til riktigheten av de religiøse påstandene til religionene, men fremstille dem på en vitenskapelig måte. Det er ikke en del av faget å vurdere hvilken religion som er den «riktige» og skolen skal ikke sørge for trosopplæring. Skolen skal sørge for at alle lærer om alle religionene. På samme måte som skolen skal gi elevene opplæringen de trenger, også når det kommer til seksualitet, reproduksjon og identitet.

Vi må respektere elevenes seksuelle og reproduktive rettigheter – at det er de selv som har kontrollen for og bestemmer over deres egen seksuelle praksis. Uavhengig av om dette betyr at de innleder romantiske og seksuelle forhold med kun 1 person, mange personer eller ingen personer. Det er helt opp til dem, ikke til oss som foreldre.