Geir Magnus Nyborg fotografert
...
Geir Magnus Nyborg fotografert i 2009. Foto: Tarjei Gilje
Et stort tap
Del
Med stor sorg mottok vi nyheten om at teologen og medieviteren Geir Magnus Nyborg er død. Han døde natt til tirsdag, to dager før han hadde fylt 67 år. Han ble kritisk syk etter en kreftoperasjon i slutten av januar.

Nyborg vokste opp like under radiomasten på Steinrusten på Askøy vest for Bergen og hadde et nært forhold til medier gjennom hele livet.

Geir Magnus Nyborg har satt mange og dype spor etter seg. Han hadde stor kapasitet og et sterkt engasjement. Sammen med konen Torill og resten av familien var han misjonær i Peru, utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband fra 1977-1982.

Krysningen av medievitenskap og teologi er beskrivende for Nyborgs virkeområde. Han var initiativtaker til både Kystradioen, som ble etablert hjemme hos familien Nyborg i 1984, og den første redaktøren i lokalavisen Vestnytt på Sotra fra 1988-1991.

Han jobbet på Indremisjonsforbundets bibelskole på Bildøy fra 1982-1988, og var sentral i etableringen av en egen medielinje der. Han var også sentral i etableringen av Gimlekollen som høgskole, og i opprettelsen av interkulturell forståelse som eget fagfelt på det som nå heter NLA Høgskolen. Han var NLA-ansatt først fra 1991-2001 og så fra 2009 og frem til nå. I den siste perioden arbeidet han blant annet med å utvikle journalistutdanning i Bolivia.

I mellomtiden ledet han Kristelig Kringkastingslag gjennom overgangen til å bli Familie & Medier (nå: Tro & Medier). Det var et eksempel på en etablert kristen aktør som klarte å ivareta sin historiske egenart, og samtidig justere arbeidsmåten og virkeområdet til møtet med en ny tid.

Han avla sin teologiske embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1975. Siden leverte han masteroppgave i kommunikasjon ved Wheaton College Graduate School og doktorgrad i medievitenskap ved Universitetet i Bergen i 1995.

Nyborg var utrettelig opptatt av å formidle evangeliet, og av å dyktiggjøre kristenfolket til møtet med samfunnet. Han var godt orientert innenfor en hel rekke saksområder, og hadde også et sterkt politisk engasjement.

I 2007 foreslo han at KrF kunne flytte landskontoret til Vestlandet, gjerne til Stavanger, for å styrke kontakten med partiets grasrot. I et leserinnlegg her i avisen skrev han i 2013 at «Kristne i Norge har gjennom alle år ønsket å påvirke utviklingen i samfunnet. Derfor er det så underlig at en del bevisste kristne velger å gå på tribunen når det stunder til valg.»

I 2015 ble han tildelt Bridgebuilder Award av Fellowship of European Broadcasters. «For meg har det vært en stor glede å være med på dette eventyret. Min rolle har vært å koble ulike mennesker og tjenester, i mitt hjemland Norge, i Europa, USA og Latin-Amerika», sa han den gangen, betegnende nok.

Hvordan ble så Nyborgs gudsbilde preget av reisingen og de mange forskjellige arbeidsoppgavene? I et intervju i 2009, i forbindelse med at han skulle slutte i Familie & Medier, fortalte han litt om det: «Jeg ble veldig luthersk i Latin-Amerika. Det andinske (fra Andesfjellene, journ.anm.) verdensbilde har et gjensidighetsprinsipp om at mennesker gjør sitt, og Gud gjør sitt. Ellers blir det ubalanse. Det skaper en kolossal trelldom, i motsetning til det frigjørende «alt av nåde»

Geir Magnus Nyborg har gjennom mange år også vært involvert i både Vårt Land og Dagen. Han satt i Vårt Lands styre og representantskap i til sammen 10 år. I Dagen var han en av de sentrale arkitektene bak ansettelsen av Geir Morten Nilsen som ny direktør fra 1. januar 2008, og også bak fusjonen mellom Dagen og Magazinet, som trådte i kraft fra samme dag.

Den gangen snakket han om Dagen som «det mobiliserbare kristenfolkets avis». Det er et uttrykk vi internt i redaksjonen har vist til mange ganger når vi snakker om avisens profil og egenart.

Geir Magnus Nyborg hadde mye å fare med, på flere områder. Han våget å gi uttrykk for det han tenkte, og opptrådte ryddig og skvært. Han var opptatt av å formidle kristen tro sannferdig og tilgjengelig, og vil i lang tid fremover stå som en viktig inspirasjonskilde for både pressefolk og opptil flere andre yrkesgrupper. Vi er mange som har mye å takke Geir Magnus Nyborg for, og vi lyser fred over hans gode minne.

 

BORTGANG: Den markante teologen og medieviteren Geir Magnus Nyborg døde på Haukeland universitetssykehus i natt med de n...

Posted by Dagen on  13. februar 2018