UTFORDRINGER: Dersom det dukke
...
UTFORDRINGER: Dersom det dukker opp organisatoriske utfordringer og vanskelige saker, blir disse tatt på høyeste alvor og håndtert i henhold til partiets etiske retningslinjer, skriver Kamilla Synnøve Nandrup Pettersen og Brunjar Høidebraaten. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB Scanpix
KrF er og skal være en trygg og god organisasjon å engasjere seg i
Del
Uttalelse fra Østfold KrF og Østfold KrFU.

Med #meetoo-kampanjen har forebygging av krenkelser fått et sterkt fokus i det siste. Det er svært gledelig. I alle sammenhenger der mennesker møtes, er potensialet for uønsket seksuell atferd til stede. Enten det gjelder misbruk av makt, dårlig dømmekraft, ukultur som ikke blir korrigert eller andre årsaker. Politikken er, slik de siste månedene har vist, ikke noe unntak. Åpenhet rundt slike utfordringer og retningslinjer for håndtering er viktige både for forebygging og for oppfølging når ting har gått galt.

Det er avdekket og erkjent seksuell trakassering i flere politiske partier. I KrFU er det en sak hvor et medlem har stått fram med sin historie, og med sin opplevelse av partiets håndtering. Dette har fått mye fokus i media, og har også medført at fylkesleder i Østfold KrFU, Herman Midtsjø, har trukket seg fra sitt verv og meldt seg ut av partiet.

 

KrFU: – Det er utrygt for jenter i KrFU fordi organisasjonen har gjennomgående dårlige holdninger til saker som er vanskelige å snakke om, sier Herman Midtsjø.

Posted by Dagen on  13. februar 2018Først og fremst vil vi si
at det er trist for oss å miste en så dyktig og talentfull politiker som Herman. Han har gjort en fremragende innsats for partiet, og vi ønsker han all lykke til med nye utfordringer og at han får brukt sitt engasjement.

Vi har ingen intensjon i å mene noe om den konkrete saken, men vi har imidlertid oppfattet at generalsekretær i KrFU har en annen vurdering av prosessen enn det som Midtsjø forfekter.

Vi kjenner ikke igjen Midtsjøs beskrivelse om at det ikke er kultur for å ta opp vanskelige saker i KrF, ei heller i KrFU. At partiet kan bli bedre på dette, er vi rimelig sikre på. Men den generelle kritikken om at partiet feier vanskelige saker under teppet er i beste fall upresist og en oppfatning vi ikke deler. Det er til tider stor debatt innad i KrF, som det skal være i et politisk parti. Dersom det dukker opp organisatoriske utfordringer og vanskelige saker, blir disse tatt på høyeste alvor og håndtert i henhold til partiets etiske retningslinjer.

Det er grunnleggende for demokratiet at det er trygt for både ungdommer og voksne å delta og utforme politiske løsninger. KrF er nå, som de fleste andre politiske partier, i en prosess med å gjennomgå de etiske retningslinjene for partiet, slik at vi blant annet best mulig kan imøtekomme fremtidige varslere. KrF er og skal være en trygg og god organisasjon å engasjere seg i og utvikle sitt politiske talent.