VERDSLIG: For vi har ikke bruk
...
VERDSLIG: For vi har ikke bruk for et verdsliggjort KrF. Alle de andre partiene er for lengst verdsliggjorte. Vi trenger ikke ett til, skriver Odd Sverre Hove. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix
Nei takk til Hareide
Del
Hareide & Co er nå på kollisjonskurs med Jesu ekteskapsbud.

Da Knut Arild Hareide deltok i Pride-paraden, innså jeg at han ikke kunne få min stemme ved stortingsvalgene. Og da nominasjonsmøtet i Hordaland KrF likevel nominerte ham til stortingsplass, ble konsekvensen at jeg av samvittighetsgrunner ikke kunne legge valglisten til Hordaland KrF i urnen. I stedet stemte jeg med partiet De Kristne.

Etter Pride-paraden gjorde Hareide i sommer vondt verre ved å forsvare Bekkevolds vigsling av et enkjønnet «brude»-par, og deretter ved å forsvare Bekkevold-vigslingen med en forkvaklet utgaven av toregiments-læren.

Forkvaklingen består i at man sier: «KrF er ikke en menighet, ergo trenger ikke Guds ekteskapsbud være overstyrende for KrFs familiepolitikk».

Dette er den samme forkvaklede versjonen av toregiments-læren som Tyske Kristne la til grunn når de i 1930-årene aksepterte Hitler. Man pleier å kalle det «egenlovmessighets-læren», læren om at det verdslige regimentet er sin egen moralske lovgiver.

Men den læren er falsk. For Bibelen lærere at Guds bud har en såkalt samfunnsmessig bruksmåte, Og den er bindende for alle styresmakter. Inkludert kristelige partier.

Kjell Magne Bondevik har i kjølvannet av Hareides frafall gjort dobbelt vondt verre ved å forsvar den forkvaklede versjonen av toregimentslæren. Bondevik er dermed like ille ute som Hareide.

De i KrF som lærer at KrF fritt kan si seg løs fra Jesu bud om ekteskapet - kommer ikke til å få min stemme ved noe valg. Det bør være umulig også for alle andre som har en bibelbundet samvittighet. Jesu ord om ekteskapet står blant annet i Matt 19:4ff og sier at Gud i opphavet skapte oss «til mann og kvinne» og føyet oss sammen i livsvarige tokjønns-baserte ekteskap.

Hareide & Co er nå på kollisjonskurs med Jesu ekteskapsbud.

Videre: De i KrF som mener at det verdslige regimentet ikke er bundet av Guds bud etter «lovens første bruk» (= den samfunnsmessige bruksmåten), får heller ikke min stemme.

For vi har ikke bruk for et verdsliggjort KrF. Alle de andre partiene er for lengst verdsliggjorte. Vi trenger ikke ett til.

På toppen av alt dette har Hareide for ikke lenge siden gjort tredobbelt vondt verre ved å uttale at han ikke synes det er naturlig å skrive om Israels situasjon når han skriver bok om spørsmål som er vesentlige.

Det må jo bety at Hareide ikke er i stand til å lese selve den internasjonale situasjonen tilnærmet sakssvarende og riktig. I så fall: Hva skal Kristelig Folkeparti med en slik toppleder?

Hvis også neste nominasjonsmøte nominerer Hareide på stortingsplass fra Hordaland, eller fra det nye Vestland fylke, kommer jeg nok en gang til å ignorere KrFs stortingsliste og velge et annet parti. På samme måten som sist.