KINA: «Helt fra Xi Jinping ble
...
KINA: «Helt fra Xi Jinping ble president i 2013 har han annonsert at han vil vie internett oppmerksomhet. Hans mål og plan er å «kinafisere» religionen», skriver Stig Magne Heitmann. På bildet ser vi kong Harald sammen med president Xi Jinping under det norske statsbesøket i forrige uke. 
 Foto: Ng Han Guan, AP Photo/NTB Scanpix
Den totalitære stat (Kina i dag)
Del
Det er ikke nytt at Kinas kommunistmyndigheter gjør alt for å kontrollere alle sider ved innbyggernes liv. Men der internett har åpnet mange dører og vinduer og gitt mennesker alle steder på jorden anledning til å søke informasjon, der strammer Kina dramatisk inn.

I 1949 skrev den britiske forfatteren George Orwell romanen «Nitten åttifire»*. Tittelen viser til årstallet 1984, og Orwell beskriver hvordan totalitære myndigheter gjennomfører total overvåkning av alt menneskene foretar seg.

Myndighetene, kalt «Partiet», aksepterer eller tolererer ingen spørsmål omkring sin ideologiske propaganda. Innbyggerne skal hjernevaskes til å bøye seg for Partiet og tenke nøyaktig likt om ethvert spørsmål. «Tankepolitiet» står for kontrollen. Partiets leder er «Storebror» som elsker å være gjenstand for personlig opphøyelse. En personkult brer om seg, og det er hensikten. Propagandaen forteller at «Storebror» er folkets frelser, og uten ham vil systemet bryte sammen.

Til alle tider har det vært totalitære regimer og eneveldige og maktsyke herskere. Orwell levde i en tid da kommunismen var styreform i Øst-Europa. Kommunistisk ideologi ga ikke borgerne verken ytrings- eller trosfrihet. Kommunismen var den eneste tillatte politiske ideologi. Etter at Orwells roman ble skrevet og etter verdenskrigens slutt i 1945 ble det mer og mer tydelig i for eksempel Øst-Tyskland der sikkerhetstjenesten Stasi søkte å kontrollere hva hver eneste innbygger sa, skrev og mente, hvem de møtte og hva de foretok seg. Ektefeller, venner, naboer, foreldre, arbeidsgivere, medarbeidere – alle! – kunne være en spion og angiver.

Det har ikke vært stort bedre i flere ex-sovjetstater. Myndighetene har kontrollert innbyggerne slik det skjedde under KGB. Diktatoren Turkmenbashi (=Turkmenistans far) hadde som mål gjennom propaganda å få alle innbyggere til å tilbe seg selv og kontrollere deres tanker, meninger og handlinger. Det ligner på Nord-Koreas diktator Kim il-Sung og Juche-ideologien.

Selvsagt sto ikke Hitlers Nazi-Tyskland noe tilbake. Den som opponerte mot Hitler, var ille ute. Regimene i Nord-Korea, Eritrea, Saudi-Arabia, Iran, i sentralasiatiske land og andre steder har fulgt i samme spor.

Er det noen forskjell på totalitære regimer før og nå? Ikke ideologisk, men i muligheten til virkelig å gjennomføre programmet om ensretting og undertrykking av alle andre tanker.

I en artikkel publisert av Åpne Dørers nyhetstjeneste World Watch Monitor** beskrives Kinas nye retningslinjer for bruk av internett. Det er ikke nytt at Kinas kommunistmyndigheter gjør alt for å kontrollere alle sider ved innbyggernes liv. Men der internett har åpnet mange dører og vinduer og gitt mennesker alle steder på jorden anledning til å søke informasjon, der strammer Kina dramatisk inn. World Watch Monitor (WWM) sammenligner utviklingen i Kina med Orwells roman om «nitten åttifire».

4. oktober 2018 skriver WWM: «Kinas nye retningslinjer om religiøs aktivitet på internett vil stramme inn kristnes frihet i enda sterkere grad enn tidligere», sier professor Ying Fuk-tsang ved det kinesiske universitetet i Hong Kong. «Det er et alvorlig angrep på ytringsfriheten. Det viser enda en gang hvordan det samfunn som Orwell beskriver, har som mål å etablere en ordning der all religiøs aktivitet skal tjene Partiet.»

«Ifølge offisiell kinesisk statistikk var det i 2016 300.000 religiøse nettsider, og antallet har siden den gang økt. Nesten 58 prosent av Kinas 1,4 milliarder innbyggere bruker internett. Det gir dem muligheten til å søke informasjon og holde kontakt med andre. Det bekymrer åpenbart statens ledere», sier professor Ying.

Helt fra Xi Jinping ble president i 2013 har han annonsert at han vil vie internett oppmerksomhet. Hans mål og plan er å «kinafisere» religionen. Med det menes det at kinesisk historie, tradisjon, kultur og filosofi må prege all religiøs utøvelse. Kristendommen ses på som en importert vestlig religion uten kinesiske røtter. Derfor må den tilpasse seg eller fjernes.

Under et møte om «internett og religiøs aktivitet» i desember 2017 uttalte direktøren for departementet for etniske og religiøse spørsmål i Fujian-provinsen at «målet med ‹kinafiseringen› må være å skape en politikk som kan fungere med hensyn til religion på internett. Partiet må i større grad styre den religiøse internettbruken».

Regjeringen i Beijing presenterte i september et forslag til nye retningslinjer der en sier at situasjonen i dag med hensyn til religiøs internettbruk er kaotisk og ulovlig.

Ifølge de nye reglene må organisasjoner som ønsker å distribuere religiøs informasjon, søke om lisens fra religionsdepartementet. Ingen organisasjoner eller individer har lov til å publisere tekster, bilder, lydfiler eller videoer – for eksempel av kristne gudstjenester, dåpshandlinger eller andre religiøse aktiviteter – uten at tillatelse er innhentet.

Det er forbudt å kritisere kommunistpartiet, underminere det sosialistiske systemet og å promotere ekstremisme og separatisme.

«Myndighetenes mål er å eliminere enhver form for religiøs aktivitet på internett», mener professor Ying. «Kommunistpartiet kaster nå sitt nett over all religiøs aktivitet. Det vil kontrollere alle ting.»

Kinas myndigheter er listige. De forstår at forsøket på å utrydde Kinas kristne under Maos kulturrevolusjon ikke fungerte. «Korsfestelse» av kirken er ikke en god metode. I stedet kan kanskje kirken kontrolleres og tvinges til samarbeid. I flere år har pastorer rapportert om hvordan de blir innkalt av lokale myndigheter til å «drikke te». I slike samtaler blir de bedt om å fortelle om alle aktiviteter i kirken, om hva som forkynnes og om hvem som deltar.

Overvåkningen over Kinas innbyggere tiltar. Enhver innbyggers aktiviteter registreres. Det kan få konsekvenser for hvilke tjenester en kan få tilgang til. Det har følger for utdannelse og arbeid, bosted og sosiale ytelser. Den som ikke adlyder Partiet, må regne med konsekvenser.

Det sies at det overvåkingssystemet Kina har utviklet og tatt i bruk, også brukes i Nord-Korea og Iran. Orwells «profetier» er virkelighet.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four
** https://www.worldwatchmonitor.org/coe/chinas-internet-guidelines-a-serious-violation-of-peoples-freedoms/

paywall
paywall
paywall