BLOMSTER: Blomsterhilsen: Lede
...
BLOMSTER: Blomsterhilsen: Ledende eldste på , Ragnar Norum (til venstre) blir overrakt blomsterhilsen av taleren Kjell Ohldieck.
 Foto: Klippen
Klippen feiret 100 år
Del
Menigheten Klippen har i alle år vært opptatt av mer enn sitt nærområde og gitt betydelig støtte til misjonsarbeidet i mange land.

Det var gårdbruker Hans Utne som hørte til Den frie evangeliske forsamling på Betania i Rygge, som hadde fått et kall til å starte med møtevirksomhet på Lervik, der kona hans var fra.

Det første møtet i 1917 ble holdt i barndomshjemmet til Lars Lervik og neste møte på gården Berger. Utne fortsatte med møter, og flere ble omvendt til Gud. Vekkelsestiden strakk seg over ca. fem år. I denne tiden ble det også holdt møter på Manstad og i Saltnes-området.

Tanken om et eget menighetslokale begynte å melde seg, og bedehuset Klippen ble bygd og sto ferdig i 1922.

Menigheten har i alle år vært ledet av et eldsteråd, som har blitt valgt av menigheten. I dag består det av Ragnar Norum (ledende eldste), Terje Bilet og Øivind Thorvaldsen.

Menigheten Klippen har i alle år vært opptatt av mer enn sitt nærområde og gitt betydelig støtte til misjonsarbeidet i mange land.

Menighetens virksomhet består i dag av ukentlige søndagsmøter og bønnemøter og månedlige møter i søstermisjon og musikkøvelser.

Under jubileumsfesten talte bibelskolerektor Kjell Ohldieck og menighetsmusikken på Klippen –under ledelse av Unni S. Hansen – sang. Det var også en rekke hilsener fra ulike menigheter.