LOVBRUDD: – Deres avgjørelse o
...
LOVBRUDD: – Deres avgjørelse om å nekte adgang for israelske kunstnere ser ut til å gå imot deres eget formål og visjon, påpeker israelerne. Etter MIFFs mening er ute­stengelsen av israelerne også et brudd på norsk lov, skriver Conrad Myrland. Foto: Illustrasjonsfoto: Sebastian Scheiner, AP Photo/NTB scanpix
Festival brøt diskrimineringsloven
Del
Det er på det rene at israelske søkere til Feminine Tripper er blitt direkte forskjellsbehandlet på grunn av nasjonal opprinnelse.

«Vi kan ikke invitere israelske deltakere med en god samvittighet», skrev arrangørene for festivalen Feminine Tripper som ble avholdt i Oslo i forrige uke.

Med Israel for fred (MIFF) beklager at ingen norske medier ser ut til å reagere når åpenbare lovbrudd pågår like foran øynene deres. I brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet, Diskrimineringsnemnda og Oslo Politikammer torsdag 22. mars har MIFF påpekt at diskriminering på grunn av etnisitet er forbudt. Det heter i §6 av Likestillings- og diskrimineringsloven at «Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk».

I det følgende gjengir jeg hovedpunktene fra MIFFs brev, som også inkluderte vedlegg med teksten i de siterte brevene: Vi vil med dette varsle om en pågående festival i Oslo – Feminine Tripper – hvor deltakere er avvist med nasjonal opprinnelse som begrunnelse. I et brev sendt til minst fem israelske søkere 7. mars 2018, skrev arrangørene Kristiane Nerdrum Bøgwald og Margrete Slettebø: «Etter nøye vurdering beklager vi at vi må informere dere om vår beslutning om ikke å invitere israelske deltakere til vår festival.»

I brev datert 18. mars 2018 opplyser Bøgwald og Slettebø at 10 av 117 søknader til festivalen kom fra israelske kunstnere bosatt i Israel. Bøgwald og Slettebø ser ut til å bekrefte i dette brevet at alle disse søknadene ble avvist på grunn av søkerens nasjonale opprinnelse. På grunn av «stor arbeidsmengde» tok de seg frihet til å bryte diskrimineringsloven.

Bøgwald og Slettebø hevder i siste brev at de ikke har til hensikt å utestenge israelere som deler deres egen politiske ideologi, men deres kollektive utestengelse på grunn av nasjonal opprinnelse har tilsynelatende fortsatt også etter 18. mars. Ifølge den israelske kunstneren Eden Wiseman var Feminine Trippers Facebook-side åpen for israelere frem til tirsdag 20. mars. Onsdag 21. mars har Med Israel for fred (MIFF) fått vitneutsagn fra en rekke israelere om at Facebook-siden nå er stengt for brukere med israelsk IP-adresse. Slik fortsetter Feminine Tripper sin diskriminering i strid med norsk lov.

Det er på det rene at israelske søkere til Feminine Tripper er blitt direkte forskjellsbehandlet på grunn av nasjonal opprinnelse. Forskjellsbehandlingen har ikke hatt et saklig formål.

Feminine Trippers avvisning av israelerne er også et brudd på lovens forbud mot å trakassere. Det oppleves svært nedverdigende og ydmykende for kunstnere ikke å få sitt kunstneriske forslag vurdert etter faglige/estetiske vurderinger, men avvist på grunn av nasjonal opprinnelse.

MIFF ber Oslo Politikammer straks starte etterforskning av festivalen Feminine Tripper for deres brudd på norsk lov.

MIFF ber Likestillings- og diskrimineringsombudet og/eller Diskrimineringsnemnda gripe inn umiddelbart med pålegg om å stanse de ulovlige forholdene og ilegge erstatning og tvangsmulkt.

Til slutt i vårt varsel påpekte MIFF at festivalen ble arrangert 19.–25. mars, og at det derfor var viktig med snarest mulig handling.

Fem av de avviste israelske kunstnerne har sendt et svarbrev på avslaget fra Feminine Tripper.

– Vi opplever at deres avgjørelse om å nekte deltakelse i festivalen for israelske artister oppmuntrer til splittelse og fortsettelse av konflikten, i stedet for å peke på en annen vei for verden, der man har verdier som inkludering, ytringsfrihet, dialog og åpenhet. Der man ser forbi merkelapper og godtar ulike perspektiver, skriver kunstnerne.

Da «Feminine Tripper» inviterte til kunstneriske forslag til festivalen, opplyste de at «alle kunstnere kan søke [med diverse ulike kunsttyper] uavhengig av alder, kjønn, kjønnsidentitet eller nasjonalitet».

– Deres avgjørelse om å nekte adgang for israelske kunstnere ser ut til å gå imot deres eget formål og visjon, påpeker israelerne. Etter MIFFs mening er utesteng­elsen av israelerne også et brudd på norsk lov.Dagen har kontaktet festivalarrangøren for å gi dem anledning til å svare på kritikken. De har ikke besvart henvendelsen. Red.

 

– Dette er første gang jeg har blitt avvist basert på at jeg er israelsk statsborger, sier Nitzan...

Posted by Dagen on  23. mars 2018