HØSTING: «Ting tyder på at tid
...
HØSTING: «Ting tyder på at tiden begynner å bli moden for denne største innhøstning av mennesker på det europeiske kontinentet, som noensinne har funnet sted», skriver Harald Mydland. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Mannen med sigden
Del
Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Flere og flere menigheter skyter i dag opp blant dette folkeslaget, som de fleste kjenner under betegnelsen sigøynerne.

Gjennom generasjoner har dette folket vært hatet og forfulgt over store deler av Europa, og fordommene mot dem er mange. Men Guds kjærlighet sprenger alle kulturelle og sosiale grenser, og menneskene har samme verdi uansett hvor vi befinner oss på kloden.

Siden 2002 har jeg (og mange andre) hatt gleden av å lede hundrevis av romfolk til frelse og evig liv i Jesus, og jeg har sett Guds mirakler blant dem. I dag fins det mange gudfryktige romfolk i Øst-Europa som elsker Jesus, og som brenner for evangeliets utbredelse på vårt kontinent.

I boka «1990-årene. Guds tiår for Europa», skriver Aril Edvardsen blant annet: «Igjen og igjen har Gud talt til oss om at en ny åndelig dag for Europa er på vei; om en vekkelse som skal begynne i Sovjetunionen og Øst-Europa, forene seg med vekkelsene i Skandinavia og så ‹hoppe over› til Vest-Europa.»

Aril skriver videre om den store innhøstningen som ifølge Bibelen skal komme ved avslutningen av vår tidsalder, og som også kommer Europa til gode.

«Da skal verden få kjenne evangeliets gjennomslagskraft, som skal være en demonstrasjon og forsmak på den herlighet som skal råde i Tusenårsriket, som kommer like etter, i og med Jesu gjenkomst på jord.

Jesus talte aldri om en svekkelse av Guds rike på jorden etter som tidsalderens ende nærmer seg. Nei, tvert om fortalte Jesus igjen og igjen om Guds rikes gjennomsyrende kraft, som skal slå gjennom blant alle folkeslag i endens tid.»

Ting tyder på at tiden begynner å bli moden for denne største innhøstning av mennesker på det europeiske kontinentet, som noensinne har funnet sted.

Profeten Joel skriver: «Sving sigden for høsten er moden» (Joel 3:18), og Johannes åpenbaring sier: «Sving sigden Din og høst inn, for innhøstningens time er kommet for Deg, for høsten på jorden er fullmoden. Han som satt på skyen svingte da sigden Sin over jorden, og jorden ble høstet.»

Her snakkes det ikke om en lokal eller regional innhøstning, men at jorden skal høstes inn; altså en verdensomspennende innhøstning av mennesker fra alle stammer og tungemål, jfr. Matt 24.14.

Høstens Herre har sigden i Sin hånd. Vi lever i spennende tider!

paywall
paywall
paywall
paywall