FRISKOLER: «Dersom staten fast
...
FRISKOLER: «Dersom staten fastholder sitt forlag, blir vårt råd at alle skoler må overføre sine skolebygg til egne eiendomsselskaper,» skriver Jan Erik Sundby. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Friskoledrift
Del
Vi vil oppfordre regjeringen til å la skoleeierne beholde verdiene som er skapt lokalt.

Staten fremmer forslag om at friskoler som nedlegger skoledriften, skal selge sine eiendeler og innbetale salgssummen til staten. Skoleeier vil på den måten kunne bli fratatt verdien av egen innsats. Kristne Friskolers Forbund (KFF) er overrasket over at dette er regjerings politikk og mener dette særlig kan ramme små friskoler som eier eget skolebygg.

KFF mener at utbytteforbud som er innarbeidet i friskoleloven, er på sin plass. Retten til å drive friskoler på eget verdigrunnlag er klart fundert i menneskerettene. En praktisk konsekvens er at staten også må ha tilskuddsordninger for friskoler slik at familier med vanlig økonomi kan benytte dette alternativet.

At staten gjennom friskoleloven hindrer utbytte, er forståelig selv om det er påfallende at regjeringspartiene mener det er nødvendig med utbytte som motiv drivere for eksempel i barnehagesektoren.

Eierne av skolene som er medlemmer i KFF, er ofte menigheter, kirkesamfunn eller kristne organisasjoner. De baserer sin friskolevirksomhet på et ideelt grunnlag, og skolene leverer jevngod undervisning basert på tilskudd fra staten. Dette utgjør 85 prosent av de gjennomsnittlige driftsutgiftene i offentlig skole. Tilskudd til skolebygg kommer i tillegg og er svært små.

I tillegg kan skolen ta skolepenger av elevene. Noen skoler har også inntekter fra tilleggsvirksomhet. Det kan være inntekter fra utleie om sommeren eller at rom leies ut på kveldstid. Dette er som regel ikke nok.

De fleste skoleeiere har bidratt ved etablering. Mange skolebygg er bygd opp med en betydelig dugnadsinnsats både under selve oppbyggingen, men ikke minst ved en betydelig dugnadsinnsats i det daglige arbeide både fra ansatte, foreldre og de lokale kristne gruppene som står bak skolen. De pengene skolen sparer på dette blir benyttet til å betale renter og avdrag på skolebygget.

Nå foreslår myndighetene at skoler som legger ned driften, skal selge sine eiendeler og innbetale salgssummen til staten. Det mener KFF er å frata lokale samfunnsaktører verdier som de har skapt gjennom en iherdig frivillig innsats og god skoledrift, og som disse vet å forvalte best.

Dersom staten fastholder sitt forlag, blir vårt råd at alle skoler må overføre sine skolebygg til egne eiendomsselskaper. Da er eiendommen beskyttet, og dette er en konstruksjon mange allerede har valgt.

Vi mener imidlertid at den grunnleggende løsningen som også gir staten best oversikt, er der skolen eier sitt eget bygg. Vi vil oppfordre regjeringen til å la skoleeierne beholde verdiene som er skapt lokalt.

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall