debatt
Hvordan kan vi møte det onde?
Del
Ondskapen ser ikke. Ondskapen krenker. En kan ikke gå i dialog med ondskap, for ondskapen forstår bare ett språk: Makt. Hvordan kan vi møte ondskap?

Vi mennesker har to grunnleggende behov: Behov for å bli sett og for å oppleve at våre grenser blir respektert.

Ondskapen ser ikke. Ondskapen krenker.

En kan ikke gå i dialog med ondskap, for ondskapen forstår bare ett språk:

Makt. Hvordan kan vi møte ondskap?

Psykologisk er det sunt å uttrykke aggresjon på sosialt akseptable måter når vi føler oss krenket og har rett til å reagere. Men det kristne budskap legger vekt på tilgivelse. Kan det være at "øye for øye, tann for tann" er godt for psyken, mens "vend det andre kinnet til" er godt for menneskets ånd?

Hvilke konsekvenser vil det ha for et menneske, en gruppe eller en nasjon å møte ondskap med aggresjon eller tilgivelse? Om vi tilgir ondskapen, vil den ikke da sluke oss hel? Vil den ikke kjøre over og tilintetgjøre oss? Er det ikke nødvendig å ta igjen med samme mynt og markere hvor grensene går?

Eller kan man i tilgivelsens ånd si til den onde: Den livskraft og Guds ånd som bor i deg, er sterkere enn og vil overleve dine onde gjerninger? Og vite at den Gud som bor i oss alle og forener menneskeheten, ikke kan destrueres, men overvinner alt.