DEBATT: «Forenkling av regler
...
DEBATT: «Forenkling av regler og tilskudd hjelper på, men hadde ikke vært verdt noe om det ikke var for nettopp alle de frivillige selv», skriver Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: Svenska Sjöreddningssålskapet/ NTB Scanpiz / Ho
Frivillighet redder liv
Del
Forenkling av regler og tilskudd hjelper på, men hadde ikke vært verdt noe om det ikke var for nettopp alle de frivillige selv.

Det langvarige godværet har naturlig nok gjort at mange har trukket til sjøen i sommer, for bading og båtliv.

Det at flere trekker mot sjøen resulterer dessverre også i flere ulykker enn normalt. I løpet av årets første seks måneder har 52 personer omkommet som følge av drukning, opp fra 38 personer på samme tid i fjor.

Redningsselskapet har måttet hjelpe 1.456 fritidsbåter i mai og juni, opp fra 1.098 i fjor.

Redningsselskapet gjør en uvurderlig innsats i å bistå mennesker i havsnød og er raskt på stedet når uhellet er ute.

I hele fjor hjalp de nær 6.000 fritidsbåter og reddet 35 mennesker fra drukningsdøden.

Det som gjør Redningsselskapet spesielt er graden av frivillighet. Redningsselskapet har over 50 redningsfartøy, og rundt halvparten av disse er driftet av frivillige. I fjor jobbet 2.500 personer frivillig for Redningsselskapet.

For å ta et konkret eksempel; redningsskøyten Bjarne Kyrkjebø med base i Bergen har en frivillig stab på rundt 60 personer. De sørger for at båten er ute daglig. Også når båten ligger til kai besvares vakttelefonen 24 timer i døgnet, og de frivillige rykker ut på kort varsel.

Jeg har selv fått æren av å være med redningsselskapet til sjøs i Bergen. Der fikk jeg god innsikt i deres viktige arbeid, ikke minst forebyggende arbeid rettet mot mange barn og unge.

En av de største kostnadene ved drift av en båt er lønnskostnader, men da det er frivillige som arbeider blir driften naturlig nok veldig mye rimeligere. Det kan godt tenkes at beredskapen faktisk er høyere med det store innslaget av frivillige enn om at man skulle basere seg på en redningstjeneste som bestod av fullt ut lønnede mannskap, der økonomien hadde lagt klarere rammer for aktivitetsnivået.

Jeg mener at frivilligheten, ønsket om å gjøre en ulønnet innsats til det beste for fellesskapet, er en av de fineste tingene i det norske samfunnet. Det er noe vi må hegne om, heie frem og legge til rette for.

Derfor er jeg glad for at regjeringen har bidratt til å gjøre det enklere å være frivillig gjennom å fjerne regler og unødvendig byråkrati, eksempelvis fjerningen av innmeldings- og årsavgiften i Frivillighetsregisteret, og lov om registrering av innsamlinger. Vi har også sørget for fritak for merverdiavgift for redningsfartøy på mindre enn 15 meter. Før var det sånn at disse måtte være på minst 15 meter for å være fritatt. Regjeringen støtter også frivillige organisasjoner med over 11 milliarder kroner årlig.

Forenkling av regler og tilskudd hjelper på, men hadde ikke vært verdt noe om det ikke var for nettopp alle de frivillige selv.

Derfor vil jeg rette en takk til alle de som engasjerer seg i frivillig arbeid i landet vårt, og en særlig takk til både ansatte og frivillige i Redningsselskapet – dere redder liv i sommer.