SYNDIGE: Gud elsker oss ikke f
...
SYNDIGE: Gud elsker oss ikke fordi vi er så gode og flotte og verd å bli elsket, men fordi vi syndige, skitne, ugudelige og fiender av Gud, skriver Jan Ernst Gabrielsen. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
Er vi alle Guds barn?
Del
Vi opplever i dag at mange sier at vi er alle Guds barn fordi vi er skapt av Gud. Gud elsker alle hans barn enten de er snille eller ulydige, de er jo hans barn. Er dette sant?

Var Adolf Hitler og Stalin Guds barn? Selvfølgelig ikke! Bibelen er tydelig på at det kun er de som er født på ny, født av Gud, som er hans barn. De har fått «Guds sæd» og har fått «guddommelig natur» og har fått «den Ånd som er av Gud». I Bibelen står det tydelig: «Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud».

Vi er enten Guds barn eller djevelens barn. Det er ingen mellomting – enten er vi Guds barn på vei til en evig herlighet, eller vi er djevelens barn på vei til et evig helvete. Jesus sa til Nikodemus, som søkte etter veien: «Du må bli født på ny!» Vi blir født på ny ved å angre og vende om fra syndens vei, tro på Jesus og gjøre Ham til Herre og sjef i livet. Da skjer det største mirakel som kan skje: Vi blir nye fra innsiden, og begynner å elske Bibelen og leve etter den og vi får et hat til synden og avskyr den.

Hva mer sier Bibelen om disse alternativene? Jesus sa til noen mennesker: «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.» Jesus sa at det hadde med vårt liv og våre gjerninger å gjøre, slik vi ser i Matt 7,16: «På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler?» Jesus sa også at den som er «ulydig mot Sønnen er og blir under Guds vrede», og det gir dem en fryktelig framtid. Den sier også «Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom.» Den som ikke er født på ny og blitt Guds barn er Guds fiende, slik Paulus var før han tok imot forsoningen: «For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død.» Derfor står det at «Vi er utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!»

Budskapet om Guds kjærlighet har forført mennesker. Kristne snakker ofte til ikke-kristne og poengterer at de er elsket av Gud, de er fantastiske i hans øyne. Gud elsker deg akkurat som du er! Det er skremmende når vi ser at sannheten i Guds ord er at de er Guds fiender, djevelens barn og under Guds vrede. Selvfølgelig har Gud vist sin kjærlighet til menneskeheten og sendt sin sønn Jesus for å frelse alle fra synd og fortapelse til evig liv, og denne hans omsorg og kjærlighet er tilgjengelig for alle, men det er først når den enkelte har omvendt seg, kommet til tro og tatt imot Jesus som Herre og Mester i livet at de er kommet inn i Guds kjærlighet og blitt hans barn. Gud elsker oss ikke fordi vi er så gode og flotte og verd å bli elsket, men fordi vi syndige, skitne, ugudelige og fiender av Gud. Gud gav det beste han hadde, sin egen sønn Jesus, og ofret ham på korset for å betale for og sone alle våres synder. Han åpnet veien til fred med Gud gjennom å bli født på ny, la det gamle syndige livet dø, og få et nytt åndelig liv som gir Jesu liv i oss.

Han har gitt oss frihet til å velge – synden eller livet! Jesus tvinger ingen, men har åpnet døren til et nytt liv med trygghet for evigheten, fred med Gud og fellesskap med ham nå. Valget er ditt og mitt. Jeg har valgt Jesus og har blitt borger av himmelen og venter med glede på dagen da jeg skal få komme hjem.

 

guds barn,evig liv,evig død,frelse,fortapelse,jan ernst gabrielsen,jesus,bibelen