Det hebraiske språk Alef-Tav
Del
Et Alfa & Omega - eller man kunne med rette si fra Alef til Tav.

Urspråket, - antakelig i ordets sanne forstand?

Bokstav og begrepsforståelse som i sum danner konseptforståelse angående universets Skaper og Herre slik vi kjenner Ham fra Bibelen. Mennesker, et folk, livsvandringer angående hele det kjente Midt Østen. Verdens mest spennende bok i drama og dramatikk. Jeg lar meg fasinere.Bokstavene går fra 1-22 og er både en lyd og et symbol samt et innholdskonsept.

A/ Alef, den første, tegnet ved oksehodet og kjent fra både bibelsk og egyptisk litteratur. Og verden forøvrig. Symboliserer f.eks lys, kunnskap, styrke og begynnelsen. I Begynnelsen skapte Gud Alef-Tav himlene og jorden. 1.Mos.1.1. (“Elohim AT” er med på grunnteksten, men oversettes til Gud).

Den neste er B/ Beit står for telt, hus, bolig - et tempel for Guds Ånd, f.eks. Et annet ord for telt kan være “Ohel”= telt fylt med åpenbaring. Som Guds hjerte åpenbart gjennom en Sønn. Og vi kjenner skriftstedet: En bolig har du gjort i stand for Ham.

Den tredje er G/ Gimel - symbolisert som kamel. Eller en “transportør”. Og man kan assosiere det med ulike transportmedium som Vann(ord), Ånd(olje) og Blod(liv). De tre symboler vi kjenner så godt - Jesus som kalte seg det levende vannet, HelligÅndens vind eller som olje på lampen, samt blodet som rant på korset og som bærer liv og forløsning i seg.

Den fjerde er D/ Dalet . Kan bety dør og inngang. Jeg er døren inn til sauene, sa Jesus. Til sauekveen/ innhegningen/ hagen. F.eks til hjertets Eden, menneskets indre Hage.

Hey/ Heh/ H er den femte. Se ! Hjertets øyes lys. Olje på lampen når Brudgommen kommer. Skriver man de to “a”bokstavene (kunnskap og innsikt) med H i midten, får man det “aha”! Åpenbaringens gnist til liv.

Den sjette er bokstaven Vav. “Et menneskes tall” . Den er tegnet som en nagl/ spiker, og kan assosieres med ordet “sammenbinder” - f.eks både himmel og jord - Man kan lese fra Ef.1.10 om denne nåde... å sammenfatte alt til ett i Kristus; det som er i himlene og på jorden. Naglen kan man tenke på som det som naglet våre overtredelser, synd og misgjerninger til korset. Tegner man korset som en mann stående med utstrakte hender, kan man tegne inn den røde blodskronen på hodet, lungene som stentavler samt det varme, dampende kjøtthjertet. En MenneskeSønn.

Den syvende bokstaven er Z/ Zayin/ Redskap . Man kan tenke ulike redskap; f.eks lovsang eller “åndens sverd” som Guds ord.

Sånn kan man lese og tegne seg nedover alfabetet, og med den åttende bokstaven ta med verset “Bevar ditt hjerte.., for livet går ut fra det”. Bokstaven Chet symboliserer gjerde/ beskyttelse. “Led oss ikke inn i fristelse”, kunne man også sagt, med referanse til Fadervåret Jesus lærte oss.

Sånn kan man leke seg nedover alfabetet. Med bakgrunn i diverse litteratur, litt assosiasjoner, litt tegning etc. Boken “Hebrew Word pictures” av Frank T.Seekings, er et eldorado av kunnskap. Samt ikke minst Mark Biltz teologiske gjennomgang av hver bokstav med konseptforståelse og eksempler på ord hvor de ulike bokstavene fremkommer.

Sistnevnte mener jeg sa engang at han hadde hørt omtalt at de to steintavlene med de 10 bud ikke bare var påskrevet, men gjennomskrevet. Dvs at Åndens vind “kan blåse gjennom” til liv, gnist og glød. Ordene kan formes, de kan danse med myke vinder eller i harde kast etter vind og værforhold. Dampende av liv og livspuls, med brå bevegelser som da Jesus veltet bordene i templets forgård, eller med myke ord som til Peter på stranden: Elsker du meg, elsker du meg, elsker du meg? Ja, du vet at jeg har deg kjær, var svaret Peter ga dengang. Sivet som vaiet i vinden som Simon, omdefinert og navngitt som Peter; Klippen. Mennesker som i sum representerer nesten alt tenkelig som kan komme i menneskers vei, dog i ulikt kulturdrakt, men gjenkjennelig like fullt. Folk er folk og menneskets hjerter i bunn og grunn de samme da som nå.

Vi kan fortsette med T/Tet “forvrenge” (utenfor pakten), med Y/Yod som Guds løftede hånd, Guds Arm til frelse, med K/ Kaf som den åpne hånd. Og man kan assosiere bibelvers og sammenhenger. Hyrdestaven med sin autoritet er den 12.bokstaven. Lamed . Og Jesu ord var “Jeg er den gode hyrde, som setter livet til for fårene”.

Mem representerer vann; samt sjelens dyp. “Vanndyp kaller på vanndyp”.

Nun er fisken, “liv”. “Der det er Ånd er det liv”. “Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.”

Samech - støtte/ stav. “Styrke for dagen og håp for i morgen, signing for barnet som Gud tar seg av”. Tegningen kan være en stav som støtter en grein på treet, eller støtte til selve treet.

Ayin er som øyne eller innsikt. Hjertets øynes innsikt. “Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud; herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring så dere lærer Gud å kjenne. Må Han gi dere lys til hjertets øyne så dere får innsikt”. Ef.1.17-18.

Peh er som munn/ røst. Det kan være røsten som f.eks taler om høst av drueklasene på jordens vintre. Tsade er som rettferd. En tsadiq=en rettferdig mann. “Salig er den som har sin lyst og glede i Herrens Lov. Han skal være lik et tre plantet ved rennene bekker”. Salme 1.3.

Qof - som et bakhode. Som en halvdel av sirkel; kanskje som et “erev”; det kjødelige som går forut for det åndelige. Jfr.1.Kor 15.45. Eller som Johannes som ble født et halvt år før Jesus.

Resh symboliserer “hode”. Som knyttet til lederskap for eget liv og valg. Bokstav nr. 20. Kan assosieres med også ordet “boker”; det åndelige som kommer etter det kjødelige. Kanskje også som en oppstandelse. Jesus ble forfremmet til hode; til Faderens høyre Hånd, - etter oppstandelsen. Han ble jfr. Åpenbaringsboken gitt mandat til å åpne Livets Bok.

Neste bokstav handler om evaluering symbolisert ved tegnet “tann” . Man må gjerne tygge litt på det, fordøye en sak, vurder og evaluere. Man skiller da gjerne mellom lys og mørke. Sin/Shin .

Tilslutt kommer “krona på verket”; T som Tav . Assosieres med segl, merke, fullbyrdelse, Enden. Den siste. Ordet beseglet med Ånd. Gud vil ha sanne tilbedere; i Ånd og Sannhet, født påny ved Vann(ord) og Ånd. “Ditt ord er lykten for min fot og et lys på min sti”. I Kristus - den salvede.

Alef -Tav, Alfa & Omega. Begynnelsen og Enden. Ordet - fra begynnelsen til slutt.

--------

Det er ei stund siden jeg studerte og leste på disse bokstavene; - de 3,5 siste år har det blitt lite angående dette. Så på hukommelsen og den kunnskap jeg tilegnet meg på da det tidspunkt, slik har jeg forstått en slags helhet i et konglomerat av kompleksisitet og mangefasetterte betydninger.

Samler man bokstavene som et kjede; fra toppen mot venstre; er de tre midterste “perlene” nede de bokstavene de som står for MeLech - konge .(Speilvendt). Alef på topp som i todelt smykkelås danner Alef -Tav; som en del som stikkes inn i en annen av disse gamle låser man kan se. Da ser man i smykkets front ordet “Konge”. På menneskeSønnens laveste sted fikk Han sin autoritet som Konge. Korset.Alle bokstavene er konsonanter, men 3 av dem benyttes også som vokaler/ lydbærere: - De tre er Hey - Vav - Yod. “Mater lectiones”.

De samme tre som vi finner i Gudsakronymet YHVH. Jeg ER - Jeg ER. Ehyeh-Asher-Ehyeh.

Livets Fyrste, Kongenes Konge, oppreist av støvet som Den evige Jeg ER. I Gud.

Sannelig Han er oppstanden. Kron Ham. Livets Herre.

Den Gud som er “akkompagnementet til livets dans ”; med sine 3x7+1 i sin musiske skala, og danner de 3 “oktaver” opp til den høye C. Formet som 22 hvite “tangenter” på Gulating der vårt gamle storting stod og talte til folket med ryggdekning fra Kristus Jesus; det levendegjorte ordet fra himmelen.

Jeg tar forbehold; - jfr. min lekmannsposisjon uten formell teologisk kompetanse. Så langt jeg ser og har forstått, og slik jeg husker det fra før og inntil våren 2015 kan man se og smake en helhet. Noe g runnbase samt med egne helhetlige assosiasjoner i tillegg.

Som en smak av honning”.

Leser man ord på Wikipedia på engelsk kan man med en viss bokstavforståelse, danne seg et større bilde av en sak basert på konseptforståelsen i hver bokstav, i tillegg til det øvrige som står. Sjekke ut ord. En dypere plattform til liv og lys.