PINSEMENIGHET: På toppen av de
...
PINSEMENIGHET: På toppen av dette er han pastor i en pinsemenighet med 700 medlemmer. Det er pinsebevegelsen i landet som driver sykehuset han jobber på, og Mukwege (bildet) selv er sønn av en pinsepastor, skriver Bård Rebbestad Løkken. 
 Foto: Susan Walsh, AP Photo/NTB Scanpix
Denis Mukwege og lua på hodet
Del
Jeg vet ikke hvilken betydning lagsbevegelsen har spilt i Mukweges liv, men jeg vet at vi trenger flere kristne som bærer en slik visjon med seg, som ut fra sin tro ønsker å forandre samfunnet til det bedre.

Det går en linje fra fredsprisvinnerne Mor Teresa, til Martin Luther King og den ferskeste prisvinneren, Denis Mukwege. Det er mennesker som ut fra sin kristne tro motiveres til å kjempe for utsatte grupper og som lykkes med å skape forandring. I en tid hvor mange kristne har mistet frimodigheten trenger vi dem sårt som forbilder.

Det kommer ikke gratis for dem. Mukwege jobber 18 timer om dagen med å operere jenter og kvinner som er ofre for «seksuell terrorisme», som Mukwege kaller det. Han lever i konstant fare for å bli drept av voldsbander som ikke liker det han driver med. For noen år siden døde livvakten hans da han grep inn for å beskytte Mukwege fra en mann som angrep med maskingevær.

I løpet av de siste ti årene har ca 5,4 millioner mennesker blitt drept i konflikten i DR Kongo. Seksuell vold er en del av krigstrategien. Kvinner og jenter blir gruppevoldtatt på de mest grusomme måter. Etterpå kommer de til Mukwege, nakne, blødende og skamfulle. Vagina, urinveier og endetarm er revet opp og påført store og smertefulle skader. Mukwege og hans team lapper sammen som best de kan. Det kan de trolig bedre enn noen andre i verden. De får trolig øvd seg mer enn noen annen i verden også.

På toppen av dette er han pastor i en pinsemenighet med 700 medlemmer. Det er pinsebevegelsen i landet som driver sykehuset han jobber på, og Mukwege selv er sønn av en pinsepastor.

Hvorfor er dette viktig for oss? Det er lett å kjenne på empati for de gruppevoldtatte damenes grusomme skjebne og være glad for at noen hjelper dem. Men hvorfor er det viktig for kristne i Norge? Fordi vi trenger en fornyet tro på at vi som kristne spiller en viktig rolle i å skape et bedre samfunn der vi er.

Kristendommen står under et sterkt sekulariseringspress, spesielt i den vestlige verden. Det har ført til at mange kristne har mistet frimodigheten og går rundt med lua i hånda. Lagets studentundersøkelse bekreftet dette bildet da vi fant ut at 9 av 10 kristne helst holder troen skjult på studiestedet sitt. Mukwege gir oss en grunn til å ta lua på hodet.

Under sin studietid i Burundi var Mukwege aktiv i lagsbevegelsen der. En av nevøene hans, Leon Bafondoko, arbeider faktisk for Laget i Norge. I den forbindelse er det interessant å se på visjonen til den internasjonale lagsbevegelsen: «Students built into communities of disciples, transformed by the gospel and impacting the university, the church and society for the glory of Christ.»

Mukweges liv, vitnesbyrd og innflytelse er en oppfyllelse av denne strategien. Jeg vet ikke hvilken betydning lagsbevegelsen har spilt i Mukweges liv, men jeg vet at vi trenger flere kristne som bærer en slik visjon med seg, som ut fra sin tro ønsker å forandre samfunnet til det bedre. Med lua på hodet.

paywall
paywall