Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Michał Parzuchowski, Unsplash
Alkohol og kirkepolitikk
Del
Er det noen som vil og tør snakke om alkohol i kirkepolitiske sammenhenger?

Det er flott at man nå tør å snakke om «elefanter i rommet», om alkohol i politiske møter og arrangement. Det er nødvendig å se på årsakssammenhenger mellom alkohol og seksuell trakassering, selv om moralsk forfall og andre ting også er påvirkningsfaktorer.

Men er det noen som vil og tør snakke om alkohol i kirkepolitiske sammenhenger?

Jeg er medlem av Kirkemøtet. Så fint om baren var stengt under en slik kirkepolitisk arbeidsuke der vi trenger å holde tankene klare og relasjonene respektfulle!

Og hvordan er det med andre møter og råd i Den Norske Kirke? Er det alkoholfritt under bispemøter og på reiser i Mellomkirkelig råd?  Er det en selvfølge at kirkeråd, bispedømmeråd og andre komiteer og utvalg har alkoholfrie treffpunkt?

Jeg ønsker meg en kirke som tør å være motstrøms også når det gjelder alkohol.Jeg ønsker meg en kirke som eliminerer alkohol som årsak til upassende relasjoner.Jeg ønsker meg en kirke som praktiserer forsakelse til fordel for fellesskapet og enkeltmennesker.Vi hører så mange fine ord om inkludering i en tid som denne. Er kirkeledere og kirkepolitikere i vår tid gode eksempler i sin livsstil, for unge som rekrutteres til arbeid eller tjeneste i Den norske kirke?

Finner mennesker med tilbøyelighet til rus-avhengighet et godt og inkluderende arbeidsfellesskap i kirkepolitikk i så måte?

 

LEDERARTIKKEL: «Kristnes endrede syn på alkohol har mer alvorlige konsekvenser enn at folk synes det har blitt greit å...

Posted by Dagen on  25. januar 2018

 

ALKOHOL: Kristnes forhold til drikking har gått fra fordømmelse til nestekjærlighet. Les saken her:...

Posted by Dagen on  2. januar 2018