Illustrasjonsbilde: Cassidy Ke
...
Illustrasjonsbilde: Cassidy Kelley, Unsplash
Troskap mot Ordet
Del
Jeg er en ihuga Israel-venn, og grunnen til det, ligger i Guds Ord, som sier at Gud gjorde de to til ett, altså jøden og hedningen er blitt ett i Kristus.

Det er prisverdig at tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Ola Tulluan, vil heise Israels flagg på sommerens generalforsamling. Sammen med rundt 60 personer har han skrevet brev til hovedstyret. Jeg regner med at grunnen for brevet, ligger i å være tro mot Bibelens klare budskap.

Jeg er en ihuga Israel-venn, og grunnen til det, ligger i Guds Ord, som sier at Gud gjorde de to til ett, altså jøden og hedningen er blitt ett i Kristus. (Ef 2,10–22). Jøden er betegnet som en naturlig gren og hedninger som en vill gren. (Rom 11,24). Der står skrevet at vi har fått del i Guddommelig natur. (2.Pet 1,4) det vil si i gjenfødelsen får vi Jesu sinnelag, og her er det kjærligheten, ikke bare til brødre og søstre i Herren, men også til jøden kommer på plass.

Når det gjelder NLM er det en demokratisk oppbygd organisasjon med en generalforsamling som er høyeste myndighet. Dette er ikke mitt utsagn, men står å lese på NLM hjemmeside. Så om Ola Tulluan får heise Israels flagg eller ikke, endrer dette intet på troskapen til Ordet for denne organisasjonen.

Når denne forsamling (GF) utroper seg selv som høyeste myndighet, så vet alle som kjenner Bibelen hva dette innebærer, og hva tilstand denne forsamling (GF NLM) befinner seg i forhold til lydighet mot Bibelen. Den står i klare brudd med Guds Ord 1.Tim 2,11–15 – Ef 5,22–33 – 1.Kor 14,34–40. Denne situasjon er ikke av ny dato, så dette har utviklet seg til å bli en stor revne i den en gang så radikale konservative organisasjon.

Dette sier Herren om situasjonen: Jes 30,12–13 Derfor sier Israels Hellige: Fordi dere har forkastet dette ord, setter lit til vold og krokveier og støttet dere på slikt, derfor skal denne uretten bli for dere som revnen i en høy mur: Den utvider seg videre helt til muren med ett, på et øyeblikk, styrter sammen.

Tenk om Ola Tulluan og andre tungtveiende personer innen organisasjonen kunne stått opp og forkynt Guds Ord til redning og frelse for folket. Om å holde sterkt frem den veien Gud har åpnet til himlen, den har ikke endret seg med tiden, det er fortsatt de gamle stier som våre gamle veiledere talte til oss.

Matt 7,13–14 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

 

ISRAELSMARKERING: – Å heise det israelske flagget kan lett forstås som en politisk markering, skriver Øyvind Åsland,...

Posted by Dagen on  14. februar 2018

 

ISRAEL: – Tidligere generalsekretær OlaTulluan sitt utspill om å heise Israels flagg under generalforsamlingen, samt de...

Posted by Dagen on  14. februar 2018