Jeg er ingen fatalist, men når
...
Jeg er ingen fatalist, men når redaktør Helge Simonnes (bildet) sammenblander de realpolitiske konsekvensene av kristne som støtter Israel og islamofascismen til Hamas, må jeg innrømme at jeg kjenner på en stor håpløshet på vegne av redaktøren og VL, skriver David Lindhjem. Foto: Arkiv
Avisen Vårt Lands fatale holdning til Bibelen
Del
De famøse uttalelsene fra Vårt Lands redaktør i forrige uke, har skapt heftig debatt. Redaktøren skyter på konservative kristne med stigmatiserende karakteristikker og sidestiller dem med muslimske fundamentalister.

Helge Simonnes bruker samme taktikk som Stoltenberg og Støre brukte under karikaturkrisen i 2006.

Vebjørn Selbekk ble den gang sidestilt med radikale muslimer som ville starte den "tredje verdenskrig". Det var ekstremister på begge sider fikk vi høre.

De som har fulgt med en stund vet at Helge Simonnes har sagt slike tøvete ting før og blir derfor ikke overrasket. Avisen Vårt lands redaktør avslørte i august 2014 sin fatale holdning til Bibelens klare fremtids tale og løfter til Israel:

”Noen av mest bastante forsvarerne av Israel baserer sitt syn på grenser og kart som er beskrevet i Det gamle testamente i Bibelen. De har en tanke om at alt som skjer i Midtøsten nå, er forutbestemt av Gud. Israel er Guds øyensten, og det nytter ikke å kjempe mot hans tanker med Israel. Når dette blir den enkle rettesnoren for holdningen til den svært så sammensatte konflikten, nærmere man seg samme sjablongtenkning som enkelte muslimer omgir seg med.”

Redaktøren nøyer seg ikke bare med å kritisere kristne som stoler på Guds evige løfter, han setter de til og med i samme bås som radikale muslimer, Israels verste fiender:

”Allahs vilje vil skje, sier muslimene. I noen kristne miljøer kan vi finne samme fatalisme. Det spiller ingen rolle hva vi gjør. «Guds vilje vil skje uansett. Vår oppgave er å lese Bibelen for å finne ut hva som skal skje». Det er ikke bare muslimske miljøer som trenger å bli utfordret på synet på skrifttroskap. Det gjelder også en del kristne miljøer. Når de med Bibelens kart i hånden støtter jødiske bosettere på Vestbredden (Judea) , er det et eksempel på at skriftsynet kan få realpolitiske konsekvenser.”

Jeg er ingen fatalist, men når redaktøren sammenblander de realpolitiske konsekvensene av kristne som støtter Israel og islamofascismen til Hamas, må jeg innrømme at jeg kjenner på en stor håpløshet på vegne av redaktøren og VL.

Redaktøren mener tydelig vis at radikale muslimer misstolker Koranen og radikale kristne som støtter Israel misstolker Bibelen. Han forsøker å sette samme sjablongtenkning mellom muslimske terrorister og kristne som støtter jøders rett til å bo i Judea og framstiller deres rett til å bo i hele landet som noe ekkelt og ondt.

De jødiske bosetningene utgjør kun 3% av den såkalte Vestbredden og fremstiles løgnaktig som det største hinder for fred mellom jøder og arabere. Å støtte jøders rett til å bo i Judea er faktisk det motsatte av fatalisme. Det er å stå opp for sannheten i Guds Ord, historiske fakta, rettferdighet og folkeretten som oppfordrer til tett jødisk bosetning i hele området vest for Jordan elva.

Redaktøren i Norges største kristne avis forkaster Bibelen som rettesnor og blotter sin vantro samtidig som han forsøker hvitvaske islams sanne vesen. Paradokset er at redaktøren gjør dette mens Midtøsten er på full fart inn i en IS tid.

Det er VL redaktøren og likesinnede som er de store fatalistene, de gir etter for IS-lam som er roten til konflikten og som nå truer hele verden med terror. Virkeligheten på bakken forteller at Israel, inntil videre, står i veien for islamofascismens store mål: - Et mektig globalt kalifat med Jerusalem som hovedstad.

Etter min mening er det er helt ubegripelig at ikke redaktøren nå kjenner sin besøkelsestid og støtter Israel som står helt i front mot ondskapen som truer både jøder og kristnes eksistens i Midtøsten og Nord-Afrika.