Alternativ sex som premiss for moral?
Del
Forvirring omkring kjønn, identitet, seksualitet, mening og moral kan finne sine løsninger i en enkel begrunnelse – men vil vi godta den?Kjønn og seksualitet

Dersom du er i tvil om din kjønnsidentitet, kle deg naken og se i speilet. Det finnes bare to kjønn blant arten mennesker, mann og kvinne. Slik har det alltid vært.

Ideen om at du selv kan bestemme din kjønnsidentitet etter ulike seksuelle drifter, er utslag av Alternativ sex (alt.sex) ideologien. I denne ideologien er det et premiss at seksualiteten endrer seg fra tid til annen, alt etter hvilke indre drifter som dominerer den enkelte i ulike livsfaser.

Mye er sagt om homofil livsstil, om homofile følelser, osv. og stadig vekk går debattantene med på et tidligere premiss fra denne ideologien om at den som selv definerer seg som homofil, som opplever spesielle seksuelle dragninger, i utgangspunktet er slik og kan ikke endre det.

Dette er et premiss som alt.sex-bevegelsen selv vedgår er uholdbart, fordi det hindrer andre utfoldelser av individets seksuelle lek.Seksualitet og mening

Den menneskelige seksualiteten har som sitt høyeste mål å bringe slekten videre.

Derfor må vi verne om dette. Alt.sex-bevegelsen deler ikke dette synet på seksualiteten, men ser den primært som en lyst-faktor i individets selvtilfredsstillelse. Graviditet er en uønsket bieffekt, og bør derfor som oftes beskjæres.

I stedet for at den Gud-gitte seksualiteten blir et fysisk og mentalt byggende element i forholdet mellom en mor og far, blir det fragmentert og sementert i individets ensomme lystopplevelser.

Det er ikke bare i alt.sex-miljøer hvor seksualiteten blir misbrukt. En heterofil med flere partnere bryter likeledes det samfunnsbyggende elementet i sin og andres seksualitet.Som sagt, den menneskelige seksualiteten har som sitt høyeste mål i å bringe slekten videre, og ikke i hedonistisk selvtilfredsstillelse.Mening og moral

Enhver av oss lever i et visst forhold til hverandre; slik bekrefter vi vår egen tilstedeværen. Ingen lever i isolasjon. En utfordring i vår tid er forvirringen omkring mening, normer, og moral – ideer om hva som bygger det gode samfunn, som skiller mellom hva som er rett og godt og hva som er destruktivt. Usikkerheten har sin grunn i at ingen faste normer kan sies å ha allmenngyldighet. Nettopp fordi denne usikkerheten regjerer, lukker vi øynene for de destruktive elementer som herjer i vår kultur. Vi har ikke noen felles moral å henvise til, og selv lovverket vårt svikter oss.

Ordet ‘moral’ har nærmest blitt et skjellsord for lyst-fiendtlige normer. Selv om noen oppfatter det slik, er det ikke dermed sagt at de har rett. Vi trenger en moral som verner om liv og vekstmuligheter for de kommende slekter. Vi tenger moral for å hegne om det gode og begrense det onde.

Vi trenger klare definisjoner om hva seksualitet er og moral som gir veiledning til hvordan vi skal hegne om den og begrense misbruket. Alternativ sex kan aldri fungere som premiss for en god moral.Moral og begrunnelse

Jeg kunne stoppet innlegget her, og latt enhver tenke videre på hvordan vi finner fram til gode moralske normer.

Det naturlige stedet å søke til, ville være kirken som forvalter Guds Ord, men for tiden er Den norsk kirke faktisk «voldtatt» av alt.sex-bevegelsen og er kneblet. Den er fanget og kan ikke lenger tale med autoritet om hva Guds Ord sier – uten å motsi de premissene for seksualitet som den har gått med på. Men selv om Dnks ledelse har lagt Guds Ord ut i relativitetens hengemyr, kan vi like fullt gå Gud og selv bli kjent med hans Ord.Så oppfordringer blir å selv søke Gud og lære hans ord å kjenne, å selv finne sammen i små fellesskap, og sakte, men sikkert, bygge det gode liv, og gi håpet videre til neste generasjoner. Her ligger premisser for moral, som er det gode liv i Guds øyne.