Om vi ser framover er det klar
...
Om vi ser framover er det klart at det ufødte barnets rettsvern og abort vil være en viktig verdisak ved høstens valg. Her utgjør KrF en unik motstemme, som jeg håper blir godt representert på Stortinget, skriver Jon Steinar Kjøllesdal. På bildet ser vi SV-leder Audun Lysbakken under partiets landsmøte forrige helg. Foto: Terje Pedersen / NTB
Debatt
Ikke bruk innestemme om menneskeverd
Del
Tiden for innestemme i kampen for menneskeverd er for lengst over, etter venstresidens ytterliggående landsmøtevedtak,

En samlet venstreside har de siste ukene fattet programvedtak om å utvide grensene for abort. Aller lengst gikk SV og Rødt, med forslag om selvbestemt abort fram til uke 22. Også utvidelsene foreslått av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet må betegnes som alvorlige angrep på rettsvernet til det ufødte barnet.

Samtidig bruker enkelte anledningen til å mane til en lavmælt abortdebatt, og mener særlig KrF bør gå i seg selv og ikke fremme menneskeverdsspørsmål i tide og utide. Jeg vil hevde at et godt debattklima er viktig, men at det å styrke rettsvernet for ufødt liv og å sette ned noen etiske grensesteiner i lovverket er enda viktigere.

Det er vanskelig å se at man noen gang skulle få gjort reelle endringer i abortlovgivningen uten kraftige politiske konfrontasjoner. Uansett foranledningen, vil jeg også mene at en begrenset adgang til såkalt tvillingabort eller fosterreduksjon var et viktig resultat av KrFs inntreden i regjering.

Tanken om at de ytterliggående abortvedtakene vi nå ser på venstresiden på noen måte skulle være KrFs skyld, er en merkelig konstruksjon. Tenker man at vedtakene ikke er uttrykk for Arbeiderpartiet eller SVs egentlige syn? Tenker man at det er en slags hevnaksjon mot KrF?

Nei, det holder ikke: Venstresidens partier må fullt ut ta ansvar for egne vedtak. KrF har alltid kjempet mot abortlovens paragraf 2C som tillater selektiv abort ved Downs syndrom og alvorlige diagnoser. Dette lå blant annet inne i regjeringsplattformen til Bondevik II-regjeringen.

KrF fremmer hver eneste stortingsperiode forslag om å grunnlovsfeste retten til liv, og nettopp menneskeverd var en hovedsak for KrF i forrige stortingsvalgkamp. Det burde ikke overraske noen at det også ble tema da partiet skulle avklare samarbeidsspørsmålet høsten 2018. Argumentasjonen var at høyresiden og venstresiden i norsk politikk hadde ulike holdninger til ufødte barn. Det ser vi til fulle nå i vår.

Om vi ser framover er det klart at det ufødte barnets rettsvern og abort vil være en viktig verdisak ved høstens valg. Her utgjør KrF en unik motstemme, som jeg håper blir godt representert på Stortinget. Uansett er tiden for innestemme i kampen for menneskeverd for lengst over, etter venstresidens ytterliggående landsmøtevedtak. Nå må noen være en stemme for de stemmeløse!

abortloven