KRISTENDOM: Det vakte sterke r
...
KRISTENDOM: Det vakte sterke reaksjoner da lærer Elin Sebjørnsen i et innlegg i Bergens Tidende skrev at det i en multikulturell nasjon er håpløst gammeldags å tviholde på kristendommen som et sosialt fundament. Debatten har gått på sosiale medier og i en rekke aviser, også Dagen.
Debatt
Håpløs debatt med kristne
Del
Aldri før har et av innleggene mine skapt så mye misstemning som dette.

Jeg har skrevet mange debattinnlegg opp igjennom og vet at prisen for å stikke nesen frem, er stor. Jeg er hardhudet og tåler godt litt drit. Også det jeg har fått i hopetall av kristenfolket denne siste tiden.

Aldri før har et av innleggene mine skapt så mye misstemning som dette.

Det pussige er det at de fleste som har uttalt seg i aviser og på nett, samt i meldinger og brev jeg har fått privat, er konservative kristne. Altså de som i størst grad framholder det gammeldagse, gamletestamentet.

Og, ja, jeg provoserer igjen, og det med fullt overlegg, for dette er mer som David mot Goliat. Det er jo ikke mulig å skape en debatt basert på fakta om at færre unge er kristne nå enn tidligere, når den andre parten først og fremst har et kristent livssyn.

Alt jeg sier, vil jo da bli oppfattet og tolket som «feil» i kontrast til dine oppfatninger og det synet du som kristen har. Slik jeg ser det, treffer jeg derfor med mitt opprinnelige innlegg.

Ut ifra alle motinnleggene og de sinte, sure kommentarene, får jeg jo rett i både at religion er gammeldags, fordi det er jo en gammeldags måte å forholde seg til en debatt på, og videre at kristenfolket i måten de angriper på, jo ikke først og fremst verken er tilgivende eller rause eller viser omtanke og nestekjærlighet, men det motsatte.

Og da får jeg jo også rett i at det med å fremholde nevnte egenskaper som kristne også blir håpløst gammeldags i et samfunn der de fleste jo egentlig kun prøver å leve etter den gylne regel, uavhengig av religion.

Når det gjelder det jeg skriver om at når utdanningsnivået går opp synker antall religiøse, er jo det sant. Se på land som Canada, Norge, Danmark, etc. Altså sekulære stater. Det er en økning av kristne, først og fremst pentekostale, i fattige land.

Hvis man leser en del av kommentarene til både mitt og en del andre innlegg om emnet, får jeg jo igjen beviselig rett. Mange som skriver er jo helt på villspor.

Én påstår at det er 4 millioner kristne i Norge, en annen at 9 av 10 nordmenn er kristne, andre motsier det faktum at Norge er sekulært og sier at vi har to folkeslag i Norge og ikke er multikulturelle.

Til sist, det er forskjell på å undervise i religion, som på koranskolene og i norsk skole før i tiden, og å undervise om religion, slik jeg er så heldig å få gjøre i klasserom med interesserte og ivrige elever der vi lærer om ulike religioner og ulike emner knyttet til disse, og reflekterer og diskuterer, både rundt religionens betydning før og nå, ser på etiske dilemma og mer.

I det multikulturelle Norge står alle religioner på timeplanen og alle elever, uansett religiøs tilhørighet, ateister, humanetikere, Ali og Ole, blir selvsagt behandlet ut ifra de samme premissene.

debatt