UTNYTTELSE: Det er mange land
...
UTNYTTELSE: Det er mange land som ikke følger menneskerettighetene. Hvorfor boikotter vi ikke Qatar, som bygger sine idrettsanlegg ved grovt å utnytte de mange gjestearbeiderne, spør innsenderen. Foto: Pius Koller / Imagebroker / NTB
debatt
Boikott av Israel er inkonsekvent
Del
Det er ikke lett å være konsekvent når det gjelder boikott av land. Det er mange land som ikke følger menneskerettighetene.

Hvorfor boikotter vi ikke Qatar, som bygger sine idrettsanlegg ved grovt å utnytte de mange gjestearbeiderne og flere er døde i løpet av byggeperioden?

Det er liten tvil om at Saudi Arabia undertrykker kvinner. Pakistan forfølger annerledes troende og har dødsstraff for konvertering bort fra Islam.

Uigurerne blir plassert i tvangsleirer og indoktrinert i Kina. Journalister og opposisjonelle har vanskelige kår i Russland.

Lukasjenko fører en hard politikk mot opposisjonelle i Hviterussland. Militærdiktaturet i Myanmar viser stor brutalitet mot demokrati forkjempere. Mange land i Afrika har ingen rettssikkerhet og fengsler homofile.

Fylkesrådet i Viken (Senterpartiet og Arbeiderpartiet) fikk nylig vedtatt at Viken «ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert i/på områder okkupert i strid med folkeretten». SV, Rødt og MDG stemte for vedtaket.

Det er spesielt Israel en ønsker å ramme. Byrådet i Oslo, noen kommuner og fagforbund har også vedtatt boikott. Flere ungdomspartier går inn for boikott av Israel, deriblant Senterungdommen.

Det er på sin plass å etterlyse en konsekvens i hvordan vi vurderer andre nasjoners politikk. Det er vår nasjonale myndighet som har ansvaret for vår utenrikspolitikk, ikke kommunestyrer, byråd eller fylkesting. En må være ekstra forsiktig med å rette søkelyset mot det eneste demokratiet i hele Midtøsten. Spesielt siden det er en økende antisemittisk holdning blant folk.

Det rammer også jøder bosatt i Norge. Boikottvedtaket forsterker denne holdningen. Boikott av varer rammer også de fattige bønder som produserer varene. Mange palestinere er avhengige av inntekten de får med å produsere varer, som flere vil boikotte.

Israel behandling av palestinere og bosettingspolitikken av Vestbredden er uheldig, men det foregår grove overgrep mot folk i mange land i Midtøsten.

Hvorfor skal vi la slikt passere uten boikott? Utenriksminister Søreide sa i mars i Stortinget følgende: «Regjeringen mener at boikott ikke vil bidra til å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand og regjeringen mener at dialog og samarbeid er nødvendig for å løse konflikten.

Regjeringen mener derfor at kommunale vedtak om boikott er lite tjenlige.» Jeg mener utenriksministeren har bedre innsikt i hva som er tjenlig enn lokale politikere.

debatt,israel,boikott,menneskerettigheter,KrF,billy taranger,qatar,hviterussland,viken,jøder,ine eriksen søreide