NYANSERT: Maria Zähler bidrar
...
NYANSERT: Maria Zähler bidrar til et mer nyansert syn på de mennesker som sliter med kjønnsinkongruens, skriver innsenderen. Foto: Deborah Selbekk Lunde
debatt
Takk til Maria Zähler
Del
Takk til Maria Zäler for å stå fram med sin kjønnsinkongruens og ærlige fortelling om sitt eget liv. Dette gjør hun på en måte som gir henne både respekt og verdighet.

Hun bidrar også til et mer nyansert syn på de mennesker som sliter med kjønnsinkongruens, men som ikke roper like høyt som LHBT og Pridebevegelsen. Samfunnet trenger å bli opplyst om at ikke alle tenker og mener som de. Det er som Zähler sier; de har kuppet kjønnsdebatten.

I motsetning til LHBT og Pride og transbevegelsen som hevder at dette er normalt og forlanger at alle skal mene det, sier hun ganske frimodig at dette ikke er normalt. Hun er også ærlig på at det fortsatt er problemer i hodet.

Det er flott med ærlige mennesker som tør å se hele bildet og ta ansvar for eget liv, uten å skulle tvinge andre til å se dette som en normalitet. Det er diktatur og ikke demokrati! Vi trenger motstemmer i denne debatten.

Tematikken om kjønnsinkongruens har interessert meg lenge. Jeg er psykiatrisk sykepleier og har også utdannelse som kroppsterapeut. Jeg har møtt mange mennesker med kjønnsinkongruens både på seminarer og i litteraturen og i egen praksis.

Jeg har strøtanker om dette ut fra min egen erfaring og gjør ikke krav på noen vitenskapelig sannhet om emnet. Det er sider ved kjønnsinkongruens jeg ikke berører, fordi jeg ikke har kunnskap om det. Jeg eier ingen fasit! Men hva som skjer i fosterlivet er utrolig interessant og viktig. Det er virkelig fascinerende.

Mors følelser og sinnstilstand blir barnets. Er mor deprimert påvirkes barnet. Er barnet ikke ønsket, kan barnet komme til verden med denne følelsen. Hvis mor har fokus på et kjønn og ikke ønsker det annet kjønn, kan barnet som fødes ha en følelse av å være feil kjønn.

Hvis mor har forsøkt å skjule at hun er gravid og skammet seg over det, kan barnet fødes med en følelse av skam og et ønske om å gjømme seg bort. Mors traumatiske opplevelser mens hun er gravid, setter også spor i barnet.

Barn som utsettes for seksuelle overgrep tar skade på sin sjel; det setter dype spor og er en trussel mot identiteten. Dette kan skape dyp forvirring mht. kjønnsidentitet. Det samme gjelder barn og unge som eksperimenterer med sex. Kroppen og hodet kan reagere ulikt og dette kan skape indre konflikt og forvirring.

Min erfaring med kroppsterapi og det å komme på bølgelengde med egen kropp og lytte til den og få følelsesmessig opplevelse av sammenheng mellom årsak (opplevelser) og symptomer, gir en kongruens mellom kropp og sinn. Det er utrolig hva som faller på plass når dette skjer. Kroppen viser rett og slett vei til underbevisstheten som kan bære på verdifull informasjon som vi ikke er bevisst på. Livet blir annerledes når en ser og føler sammenhenger.

Målet for denne form for terapi er harmoni og forsoning og indre fred i sjel og sinn. Jeg har erfart og sett hvordan dette kan hjelpe mennesker til et bedre liv med seg selv og sine omgivelser. Det har vært en stor glede!

debatt,maria zähler,berit hogganvik,transbevegelsen,pride,kjønnsskifte,traumer,kjønnsinkongruens,LHBT