MISJON: Den norske misjonsbeve
...
MISJON: Den norske misjonsbevegelsen ble til i kjølvannet av den haugianske vekkelsen. De verdier som ble til velsignelse i Norge ble også til velsignelse andre steder, skriver innsenderen. Bildet er fra en gudstjeneste i en av Mekane Yesus-kirkene i Hawassa, Etiopia. Foto: Johanna Hundvin Almelid
debatt
Vekkelse, omvendelse og misjon
Del
Det er min bønn at Hauge-jubileet kan stimulere til ny åpenhet for kristen tro, og styrket innsats og frimodighet i tjenesten for evangeliets sak. Det handler om å se mulighetene.

Jeg er en lutheraner, med bakgrunn fra Mekane Yesus-kirken i Etiopia.

Jeg er takknemlig for relasjonen mellom Etiopia og Norge som ikke minst er kommet til uttrykk gjennom misjon og kirkeliv. I min oppvekst i Etiopia fikk jeg gleden av å stifte bekjentskap med norsk misjon.

Den norske misjonsbevegelsen ble til i kjølvannet av den haugianske vekkelsen. De verdier som ble til velsignelse i Norge ble også til velsignelse andre steder. Mine norske trossøsken snakker ofte varmt om hvor inspirerende det er for dem å høre om min etiopiske kirkes fantastiske historie og kirkevekst.

Enda jeg nå på mange måter er blitt en integrert del av det norske samfunnet, opplever jeg at Gud har ledet meg hit for at jeg gjennom mitt liv og min tjeneste kan være til velsignelse for mitt andre hjemland.

Bibelordet fra Efeserbrevet, som på en særlig måte ble «mitt» på slutten av min studietid ved det teologiske seminaret i Addis Abeba, er på sett og vis gått i oppfyllelse: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

Av hele mitt hjerte brenner jeg for at troen på vår Herre og frelser Jesus Kristus skal få fornyet plass i det norske folks liv. Jeg gleder meg over de mange materielle og kulturelle goder som vi er omgitt av i dette landet, men sørger samtidig sterkt over mange menneskers lunkenhet overfor evangeliet om Kristus.

Det er min bønn at Hauge-jubileet kan stimulere til ny åpenhet for kristen tro, og styrket innsats og frimodighet i tjenesten for evangeliets sak. Det handler om å se mulighetene!

I år markeres 250 års-jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. En bondegutt fra Rolvsøy i Tune fikk sin åndsopplevelse mens han vandret på åkeren. Gud grep inn i hans liv. Hans hjerte ble forvandlet, og han skulle bli et viktig redskap for evangeliet.

Hauges åndelige gjennombrudd, 5. april 1796, ble et kall til å «bekjenne Herrens navn for menneskene og formane dem til å omvende seg.» I lydighet til Guds ånd og kall begynte han sin tjeneste, som skulle berøre mange enkeltmennesker, ja, store deler av det norske samfunn. Hans Nielsen Hauges tjeneste bærer sterkt preg av Den Hellige Ånds gjerning.

Når Guds Ånd får lov til å virke, ved å berøre enkeltmennesker og samfunn, vil det alltid skje noe! Ånden etterlater seg dype spor.

Mange vil hevde at dagens samfunn ser spor av verdier som ble formidlet gjennom Hauge-vekkelsen. Verdier som ærlighet, arbeidsomhet, gavmildhet, felleskap og nestekjærlighet er eksempler på dette. Gjennom forkynnelse, forfatterskap, reiser, nettverk og handelsvirksomhet vekket Hauge Norge og bidro sterkt til å gjøre Norge til det landet det er blitt i dag.

Det er derfor ikke uten grunn at Hauge-jubileet blir markert på ulike måter. Det er flott at norsk næringsliv inviteres til å hente inspirasjon fra Haugianismens gode eksempler med verdiskapning, produktivitet, sparing og investering.

Det som imidlertid opptar meg aller mest er den åndelige siden av Haugevekkelsen; nemlig Guds nådige intervensjon, som forvandlet Hauge. Hans Nielsen Hauge fikk en indre opplevelse av alvor og glede som forvandlet hans liv og gjorde ham til et Guds sendebud. Ved sin forkynnelse manet han til omvendelse. Frimodig forkynte han Guds ord og utfordret mennesker til å vende seg bort fra sitt verdslige levesett og leve etter Guds gode vilje.

Mange steder i Bibelen finner vi eksempler på situasjoner hvor Guds utvalgte folk fikk oppleve åndelig gjennombrudd og fornyelse. Vi leser om Israelfolket som beveget seg bort fra troen, verdiene og livssamfunnet med Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gjennom fornyelse og omvendelse gjenoppdaget de hvilke skatter de hadde vendt seg bort fra og som de nå fikk vende tilbake til. Løftene stod fortsatt fast!

Fornyelse innebærer at man stopper opp, reflekterer, tar et oppgjør med fortiden og omvender seg til Gud på nytt. Felles for alle fornyelsesbevegelser er et radikalt oppgjør med fortid og samtid i lys av Guds gode vilje for menneskelivet. Hauge-jubileet bærer med seg denne muligheten også for oss i Norge.

Jeg håper med andre ord at Hauge-jubileet blir mer enn et jubileum og mer enn historisk mimring. Epoken av norsk kirke- og samtidshistorie som Hauge var en del av og som han selv fikk lov til å prege, har et budskap også til oss. Vekkelse, fornyelse og omvendelse kan også skje i vår tid!

Kyrie Eleison! Herre, miskunne deg over oss!

lemma desta,etiopia,misjon,efeserbrevet,jesus kristus,hans nielsen hauge,rolvsøy,israel