«Dersom misjonærer fra hvilken
...
«Dersom misjonærer fra hvilken som helst religion, åpent og fritt kan drive sin forkynnelse, tyder det på at trosfriheten er på plass», skriver Tor Kristian Birkeland (bildet). Foto: Dagen-arkiv
debatt
Misjonærer betyr frihet
Del
Misjonærenes tilstedeværelse blir et mål på menneskerettighetssituasjonen i landet.

Religionsfrihet er en menneskerettighet. Rettigheten innebærer blant annet retten til å skifte tro eller religion, og til å utøve sin tro.

De fleste mennesker i Europa og Nord-Amerika tar denne rettigheten for gitt, ettersom de lever i land hvor demokrati og menneskerettigheter står sterkt.

Ifølge Stefanusalliansen er det imidlertid slik at fire av fem mennesker på kloden lever i land hvor religionsfriheten ikke gjelder like mye for alle. Det er et enormt problem.

I HimalPartner merker vi problemet tydelig. Der hvor vi jobber, står ikke religionsfriheten særlig høyt i kurs. Det kan dreie seg om at det er ulovlig å forkynne til ikke-troende, at det er ulovlig å forårsake andres konvertering, eller man kan bli arrestert dersom man holder gudstjeneste på en måte som myndighetene ikke har godkjent.

Når jeg snakker om misjonsvirksomhet med folk her i Norge som ikke er troende selv, er jeg vant til å møte en ganske stor grad av skepsis. En normal, norsk holdning til religion er at det er helt greit om man har en personlig tro, men det er å foretrekke om man holder dette for seg selv.

Denne holdningen kan jeg forstå, ettersom den nok går hånd i hånd med et opplevd kristent budskap om at man ikke er god nok, eller man kan ha erfaringer fra litt vel påtrengende forkynnelse.

Noe som mange ikke har tenkt på, er imidlertid at misjonsvirksomhet og trosfrihet henger tett sammen. Det henger sammen slik at der hvor det ikke er trosfrihet, er det heller ingen misjonærer. I hvert fall er ikke misjonærene åpne om at de er misjonærer.

Misjonærenes tilstedeværelse blir dermed et mål på menneskerettighetssituasjonen i landet. Dersom trosfrihet mangler i et land, er dette sjelden den eneste menneskerettigheten som innbyggerne frarøves.

Dersom misjonærer fra hvilken som helst religion, åpent og fritt kan drive sin forkynnelse, tyder det på at trosfriheten er på plass. Det er et tegn på et sunt og godt samfunn, hvor menneskers verdighet og autonomi tas på alvor. Mer av det, takk!

debatt,meninger,tor kristian birkeland,himalpartner,misjon,trosfrihet,religion,misjonærer