NAR-PASTOR?: Bill Johnson, pas
...
NAR-PASTOR?: Bill Johnson, pastor i Bethel Church i California, er blant predikantene som knyttes til NAR-bevegelsen. Foto: Johannes Reindal
debatt
Hvorfor sprer Dagen konspirasjonsteorier?
Del
Det er betimelig å be Dagen klargjøre hvorfor avisen sier at kristne må slutte å snakke om konspirasjonsteorier, men samtidig løfter fram en spinnvill konspirasjonsteori som retter seg mot navngitte kristenledere.

Dagen har flere ganger, både på lederplass og i andre sammenhenger, tatt til orde mot konspirasjonsteorier. Særlig bekymret har avisen vært for teorier som verserer i kristne miljøer. 

Det er da betimelig å spørre hvorfor Dagen selv sprer konspirasjonsteorier. Og det endatil på lederplass.

I «Profetier som fremmer avkristning» publisert den 11. april refereres Arne Helge Teigens analyse av den angivelige NAR-bevegelsen (New Apostolic Reformation.)

Dette påstås å være en global amerikansk nasjonalistisk bevegelse, som ønsker å opprette Guds rike på jorden som politisk størrelse (s. 293.).

Hvis man tar seg bryet med å lese Teigens analyse så ser man klare fellestrekk mellom de påstander som der fremmes, og mer kjente konspirasjonsteorier så som «Illuminati» eller at frimurerne søker verdensherredømme.

Dagen tar riktignok forbehold når det presiseres at «man skal være varsom med å generalisere, særlig når man betrakter noe utenfra». 

Men selv om Dagen ikke svelger Teigens analyse med søkke og snøre, så virker det ikke som om redaksjonen er seg bevisst at det her bidras til spredning av en konspirasjonsteori.

NAR er en betegnelse på en ikke-eksisterende organisasjon. Hvert fall i den forstand at ingen har bekreftet dens eksistens. Ingen av de påståtte lederne av dette fiktive nettverket har noensinne vedkjent seg noen slik forbindelse eller gitt uttrykk for tilslutning til det motivet som Teigen med flere konstruerer. Allerede dette burde være et rødt flagg for redaksjonen.

Teigen tegner et bilde av et skjult nettverk med en konkret dyptliggende agenda når han blant annet skriver at NAR drives av en «ide om å besitte et særlig gudgitt hersker-mandat, og en særlig gudgitt utrustning til å virkeliggjøre Guds rike på jorden» (s. 292.).

I dette «systemet» impliseres blant annet Bill Johnson – hovedpastor i Bethel Church, som mange nordmenn har et forhold til. Et enkelt søk på internett avslører at også kjente størrelser som Todd White og Lou Engle knyttes til denne skyggefulle og suspekte bevegelsen.

Teigens artikkel er grundig og akademisk. Imidlertid svikter den på to helt grunnleggende punkter. Nemlig å bevise at det faktisk eksisterer en slik bevegelse som han påstår, og at de enkeltpersoner han omtaler faktisk er knyttet sammen i et nettverk, i den hensikt som påstanden gjelder. 

I mangel av slike bevis står vi per definisjon overfor en konspirasjonsteori. Dette burde redaksjonen i det minste ha problematisert.

Det er betimelig å be Dagen klargjøre hvorfor avisen sier at kristne må slutte å snakke om konspirasjonsteorier, men samtidig løfter fram en spinnvill konspirasjonsteori som retter seg mot navngitte kristenledere.

debatt,meninger,arne helge teigen,donald trump,usa,nar,konspirasjonsteorier,fake news,falske nyheter,ole gramstad jensen