Joar Helgaas, kristenrusspresi
...
Joar Helgaas, kristenrusspresident og elev på Amalie Skram vgs svarer på religionslærer Elin Sebjørnsens påstander i dette debattinnlegget. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Debatt
Troen min er hverken uopplyst eller fordomsfull
Del
Det er sjokkerende at en religionslærer i videregående skole fremstår blottet for kunnskap rundt hvilken positiv drivkraft gudstro er og har vært.

At Elin Sebjørnsen mener at jeg som kristen er gammeldags, uopplyst og fordomsfull kan jeg dessverre ikke gjøre noe med. Hvorvidt hun som religionslærer burde forkynt så urimelige overbevisninger gjennom et leserinnlegg i BT , er en helt annen sak.

I et studium av kristne minoritetselevers rolle i skolens religionsfag, skriver Ola Erik Domaas at «elevene tilskriver lærerens kunnskaper og holdninger en avgjørende rolle for opplevelsen av å bli inkludert i klasserommet.» Sebjørnsens stigmatiserende holdninger til religiøse elever bidrar neppe til en slik inkludering, snarere tvert imot. Det er alvorlig. Hva så med kunnskapen hennes?

Ipsos melder riktignok om en synkende trend av gudstroende her i landet, men ifølge Pew Research Centre tror stadig flere på Gud globalt.

Videre hevder Sebjørnsen at religiøs tro og praksis ikke henger sammen med utdanning og opplysning, og at jo mer utdannet vi blir, jo mindre religiøse blir vi. Men stemmer dette?

At verdensledende institusjoner som Oxford University prydes av mottoet «Herren er mitt lys» og at 65 prosent av 1900-tallets nobelprisvinnere var kristne, virker å ha gått henne hus forbi.

Sebjørnsen hevder også at når ungdommer i Norge blir mindre religiøse, blir vi mindre fordomsfulle og mer medmenneskelige. Norge uten religiøs ungdom som meg ville altså vært et bedre land.

Det er sjokkerende at en religionslærer i videregående skole fremstår så blottet for kunnskap rundt hvilken positiv drivkraft gudstro har vært for framveksten av allment helsevesen, utdanning for alle og norsk næringsliv- i jubilant Hans Nilsen Hauges ånd.

Da jeg leste innlegget til Sebjørnsen ble jeg svært opprørt av mange grunner. Hun har generaliserende fordommer og fremmer upassende holdninger som lærer mot meg og mine religiøse medelever, i tillegg til at hun åpenbart mangler kunnskap.

For troen min er hverken uopplyst eller fordomsfull. Jeg hadde trodd at slike holdninger ikke hadde noe å gjøre i norsk skole i 2021, og satser på at elevene hennes forstår det.

joar helgaas,elin sebjørnsen