POLITISK YTRING: Boikott Israe
...
POLITISK YTRING: Boikott Israel står det skrevet på en vegg i 
Bergen. – Det er påfallende hvordan aktiviteten i Norge står i ­kontrast til situasjonen i Midtøsten, skriver Ingjerd Schou. Foto: Roger Hardy / Samfoto / NTB
debatt
Stadig nye initiativer mot Israel
Del
Forsøkene på å ramme Israel­ økonomisk fra den politiske ­venstresiden og deler av fagbevegelsen, fortsetter ufortrødent.

I Klassekampen mandag 12. april, står et helt kobbel organisasjoner og partilag bak et opprop om å sørge for at et fransk og et spansk selskap ikke skal vinne anbud om å levere nye vognsett til Norske tog AS. Årsaken er at de to selskapene «på ulike vis [er] involvert i Israels okkupasjon av Palestina».

Organisasjonene bak oppropet – 27 totalt! – baserer seg på en database i FN-regi som viser til selskaper som på ulike vis leverer varer som benyttes av israelere på Vestbredden.

Organisasjonene omfatter alt fra Senterungdommen og AUF, til Norges Kommunistiske Parti. Mange vil trolig stusse litt over andre på listen over signatører, slik som KFUK-KFUM Global og Norges Kristelige Studentforbund.

Partigrupper og fagforbund står selvsagt fritt til å støtte en sak de finner viktig. Det er derimot viktig for oss andre å påpeke at slike initiativ ikke er egnet for å bidra konstruktivt til en pågående konflikt, men består i en aktiv stillingtagen. Det er sjeldent veien å gå for å oppnå løsninger og enighet.

Det er også snakk om en særdeles indirekte boikott: Sel­skaper fra tredjeland skal ikke vinne anbud i Norge, fordi ­andre deler av selskapet også bedriver forretninger andre ­steder. I visse tilfeller kan et slikt press forsvares, men i det svært kompliserte spørsmålet om Vestbredden, vil det kun ­bidra til å gjøre reelle løsninger vanskeligere å oppnå.

Alle organisasjonene bak oppropet bør også være klar over at slike initiativ ikke er ment å være siste ord i saken. Krav om stadig mer omfattende boikott vil melde seg.

Akkurat slik vi ser i Norge allerede, hvor lokallag fra SV, Ap og endatil Senterpartiet tar til orde for ulike måter å gjøre handel og samkvem med Israel vanskeligere.

Det er påfallende hvordan aktiviteten i Norge står i kontrast til situasjonen i Midtøsten. Israels omkringliggende land utforsker stadig muligheter for større samarbeid og diplomatisk normalisering. Dette gjelder i ulike spørsmål alt fra Saudi-Arabia, Egypt og Bahrain.

Disse oppropene truer samlet med å sette Norge på sidelinjen i en konflikt der vi historisk har vært en god og troverdig part. Vi skal ta opp kritikkverdige spørsmål på Vestbredden der det er hensiktsmessig, men skjulte og indirekte sanksjoner vil bare svekke vår posisjon.

Norske velgere bør derfor merke seg hvordan partiene på venstresiden fortsatt slutter seg til slike initiativer.

israel,boikott,norske tog,palestinere,auf,nkp,kfuk-kfum global,vestbredden