AVLASTING: Vi sørger nå for at
...
AVLASTING: Vi sørger nå for at familier med barn som trenger hjelp fra flere tjenester får lovfestet rett på en koordinator som skal avlaste familiene med blant annet å finne frem i hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene, skriver KrF-lederen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
debatt
Enklere for familier som har barn med funksjonsnedsettelser
Del
Foreldre som har barn med behov for ekstra hjelp skal møte et system som kjemper for dem. Med Likeverdsreformen 
vil KrF gjøre hverdagen enklere for disse familiene.

Da lille Mitra ble født, skjønte far fort at noe var galt. Hans nyfødte datter gråt nesten 16–17 timer hver dag. Det viste seg at Mitra hadde en alvorlig funksjonshemming.

Pappa Shahram forteller om tiden etter diagnosen ble satt. Om frustrasjonen av å måtte navigere seg i ukjente tjenester, søknadsprosesser og helsetilbud. Hans største ønske var tid til å være forelder. «Jeg skulle ønske at jeg kunne slippe å ta disse kampene, slik at jeg kunne være forelder», forteller han.

Han og hans familie er dessverre ikke de eneste som sitter med opplevelsen av å måtte kjempe for å få hjelpen de trenger. Det er behov for å gjøre noen endringer på måten Norge møter de som trenger litt ekstra hjelp.

Beskjeder om at barnet ditt vil trenge mer hjelp, kan være tunge nok i seg selv. Da kan det ikke være slik at familier i krise skal pekes mot et ukjent motbakketerreng for å få den hjelpen fra samfunnet de trenger.

Historier om foreldres kamp for å bli forstått av systemet har blitt fortalt om og om igjen. Da KrF gikk inn i regjering tok vi med disse familienes erfaringer til forhandlingsbordet og gikk ut derfra med en Likeverdsreform. Jeg er stolt over å kunne presentere den.

Reformen skal gjøre livet og hverdagen enklere for familier med barn som har behov for hjelp fra flere tjenester. Den skal rydde plass i tidsskjemaet til utslitte foreldre som trenger all den tiden de har til å fokusere på nettopp å være mamma eller pappa.

Det handler om å sikre et hjelpeapparat som kjemper for familiene. Her er det vi gjør.

Ikke alle barn og unge får rett hjelp i rett tid, og ikke alle som trenger det får et helhetlig og koordinert tilbud.

Vi sørger nå for at familier med barn som trenger hjelp fra flere tjenester får lovfestet rett på en koordinator som skal avlaste familiene med blant annet å finne frem i hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Slik kan foreldrene få mer tid til det som virkelig gjelder, nemlig å være til stede med hverandre og med barnet som trenger dem som mest.

I dag kan personer med funksjonsnedsettelser søke om å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Slik kan disse få hjelp til å leve det livet de selv ønsker.

I dag er BPA-ordningen definert som helsehjelp, men vi mener den skal være mer enn det, og vil definere BPA som et likestillingsverktøy. Nå har vi satt ned et utvalg som skal utrede hvordan dette kan gjøres, og utvalget leverer sin rapport i 2021.

Familier skal ikke bli overlatt til seg selv når de får uventede beskjeder om barnet de venter. Ofte får gravide bare kunnskap om de genetiske og medisinske aspektene ved barnets egenskaper dersom diagnose påvises. Mange familier sitter med spørsmål, og mange er usikker på hvordan hverdagen vil bli.

KrF har fått gjennomslag for en kontaktfamilieordning som allerede er under etablering i landets sykehus. Den skal gi familiene som selv ønsker det muligheten til å kontakte en familie som har et barn med den samme diagnosen barnet de selv venter har.

Ved å kontakte og eventuelt besøke en familie som har gått gjennom det samme som dem får man anledning til å stille spørsmålene man har og se hvordan hverdagen kan bli.

Foreldre skal slippe å måtte bruke unødvendig mye verdifull tid på å finne frem i skjemaveldet, for eksempel ved å jevnlig måtte fylle ut skjemaer som bekrefter at barnet deres eller de selv har en kronisk diagnose. Derfor forenkler vi hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav til disse slik at personer med varige funksjonsnedsettelser enklere får den hjelpen som de har krav på.

KrFs jobb for å sikre likeverd for alle verken begynner eller slutter med denne meldingen. Dette engasjementet var viktig for KrF da vi bidro til å få på plass en bedre pleiepengeordning, som både gir mulighet til å motta pleiepenger og jobbe deltid, samt at støtteordningen ikke avhenger av at barnet har noen bestemte diagnoser, men tar utgangspunkt i barnets behov.

KrF prioriterte også i statsbudsjettet for 2021 å sette inn store midler for å skape flere Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for mennesker med funksjonsnedsettelser.

KrF ønsker et samfunn med plass til absolutt alle, et samfunn som er inkluderende og mangfoldig. Med denne reformen tar vi viktige steg i riktig retning for å møte familienes behov.

Norge trenger fortsatt et parti som ser familiene og lytter til deres behov når avgjørelser som berører dem tas. Likeverdsreformen er ikke over før familiene reformen berører, faktisk erfarer at hverdagen blir enklere.

KrF,kjell ingolf ropstad,likestilling,vta,likeverdsreformen