«Å unngå å ramme barn under en
...
«Å unngå å ramme barn under en pandemi er umulig. Men vi må sikre at psykisk helse og ensomhet aldri blir vår nye pandemi», skriver Espen Andreas Hasle. Foto: Dagen
debatt
Et løft for barn og unge
Del
Nå må alle gode krefter settes inn for å løfte barn og unge som sliter og faller utenfor.

Vi har passert ett år i mer eller mindre nedstenging på grunn av en global pandemi. Det gir mange bekymringer, selv er jeg særlig urolig for hva denne situasjonen har gjort og gjør for barn og unge.

I en samtale med Røde Kors i Oslo tidligere denne uka kunne de fortelle om stor pågang. Men ett tema var det ingen som spurte om lenger. Forelskelse.

Å ofre så mye, så lenge som barn og unge nå har gjort, har selvfølgelig ikke vært lett. Å være ung innebærer å være sammen, kunne være spontan og å leve livet her og nå. Det har ikke de unge hatt mulighet til på snart et år. Det er ikke rart at kjærligheten har trangere kår.

Mental Helse Hjelpetelefon melder om at de ikke har sjanse til å svare alle som tar kontakt. I 2020 klarte de å sikre en svarprosent på 48 prosent – samme år som de har hatt rundt 8000 flere dialoger som omfatter tema som selvmordstanker og selvmordshandlinger. Og de som tar kontakt er også stadig yngre.

Jeg er derfor glad regjeringen viderefører det økte tilskuddet på 8 millioner kroner til Alarmtelefon for barn og unge for å opprettholde en døgnåpen telefon og chatløsing. Det er ett av flere tiltak regjeringen nå gjør for å hjelpe barn og unge.

KrF har en klar prioritering av barn og unge. Vi vil aldri kunne kompensere for en manglende hverdag for disse. Jeg er likevel glad for at vi har en regjering som kontinuerlig iverksetter tiltak og viser at vi gjør det vi kan. Blant gjennom å sørge for at færremøter entelefonsvarernår de ringer for hjelp.

Totalt er det lagt fram egne tiltakspakker til sårbare grupper på godt over en milliard.I statsbudsjettet for 2021, som ble vedtatt, er det samlet tiltak til sårbare grupper på nærmere 160 mill. kroner.

I budsjettet for i år er det også lagt til 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og 100 mill. kroner til habilitering og avlasting for personer som har nedsatt funksjonsevne.

Det skal altså ikke stå på penger eller vilje. Disse investeringene vil ha stor betydning for barn og unges psykiske helse og hjelpe mennesker som opplever et ekstra stort trykk under pandemien.

Det vil føre til at færre møter en telefonsvarer når de trenger noen å snakke med. At chattetelefonene er åpne flere timer i døgnet. Og at flere vil møte en helsesykepleier på skolen.

Jeg er glad for at KrF i regjering akkurat nå prioriterer barn og unges psykiske helse. Å unngå å ramme barn under en pandemi er umulig. Men vi må sikre at psykisk helse og ensomhet aldri blir vår nye pandemi.

espen andreas hasle,krf,kristelig folkeparti,korona,koronaviruset,mental helse,psykisk helse