DEBATT: «Det du skriver om mys
...
DEBATT: «Det du skriver om mystikk, tar jeg og Hauge og alle haugianere skarp avstand fra», skriver Trygve E. Gjerde. Foto: Alamy Stock Photo / NTB
debatt
Ingen katolsk Hauge
Del
Var Hauge evangelisk-luthersk? Ja i lik grad som Luther var det.

Jeg viser til prof. B. T. Oftestads artikkel i Dagen 30/3 med tittel Den «katolske» Hauge. Der ble det stilt spørsmål om Indremisjonen var haugiansk og om Hauge var evangelisk-luthersk og om det er evangelisk-lutherske kjernesannheter hos Hauge?

Er det klar lære om Rettferdiggjørelsen hos Hauge, var det en mystisk tradisjon hos Hauge? Levde ikke Hauge i noen kirke?

Indremisjonen får svare for seg, de eksisterte ikke på Hauge sin tid og da de oppstod så var de nyevangelistisk, og de hadde ikke noe med Haugianismen å gjøre.

Var Hauge evangelisk-luthersk? Ja i lik grad som Luther var det. Hauge refererte til «Barnelærdommen» i alle aktuelle sammenhenger og det ser vi også i hans prekener og bøker.

Med Barnelærdommen mente han Sannhet til gudfryktighet og Luthers Lille katekisme.

Disse kunne han utenat og hadde dem alltid med seg i bagasjen. Ellers leste han Bibelen fremfor alt og Luthers Postille og skrifter, Johan Arndts Postille og Den sanne Kristendom, Müllers Postille og Nåde og Sannhet.

Alt dette står opptegnet i Bangs biografi om Hauge på side 3. Når Hauge lærte ut fra Bibelen og disse skrifter som her er regnet opp, så skulle det vel borge for at det også var evangelisk-luthersk, han brukte rett nok sjelden like sterke uttrykk som Luther. Jeg har skrevet om hele Hauges Postille til vanlig skrift og språk og jeg har ikke oppdaget noe u-evangelisk eller u-luthersk i den.

Rettferdiggjørelsen er et sentralt punkt, for han visste ut fra Bibelen og det Luther lærte om troen på side 6 og 7 i fortalen til Romerbrevet og som Pontoppidan har med noe av under Sp. 494: Hva sier Luther om den sanne tro? Svar: Troen er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde. Den er en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny.

Døder den gamle Adam, gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sinn og alle krefter og bringer den Hellige Ånd med seg. Å, hvilken levende, kraftig, mektig og virksom ting troen er!

Ellers vil jeg vise til Matheus Holte sine bøker Rettferdiggjørelsen og Billig tro frelser ingen. Pastor Storjohan skriver også om dette i sin bok Nyevangelismen og Erik O. Mørstad skriver om dette i boken Elling Eielsen og DELK i Amerika. Les ellers side 187–190 hos Heggtveit om Haugianismens tid der Hauge hjelper Samson Traae til en sann omvendelse og rettferdiggjørelse.

Det du skriver om mystikk, tar jeg og Hauge og alle haugianere skarp avstand fra.

Jesus sier: Jeg er veien og sannheten og livet; det kommer ingen til Faderen uten ved meg! Joh. 14,6.

Det er ingen mystikk i dette! Vi forstår ikke alt i Guds Ord og Luther tok av seg hatten når det var noe han ikke forstod, og gikk forbi. Hauge sier: Om det er noe du ikke forstår i Guds Ord så skal du la Jesu ord gå foran.

bernt oftestad,katolikk,hans nielsen hauge,indremisjon,bibelen,martin luther,adam,nyevangelisme